Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Nowy Zarząd Miejskiego Związku OSP RP

9 listopada 2016, 15:44

W minioną sobotę, w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Byczynie, odbył się Zjazd Miejskiego Oddziału Związku OSP RP w Jaworznie. Celem spotkania było przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu XIII kadencji, wybór nowych władz miejskich związku oraz przyjęcie uchwał programowych na nadchodzącą kadencję. W spotkaniu uczestniczyła Zastępca Prezydenta - Monika Bryl, która weszła w skład nowo wybranego zarządu.

We wszystkich strukturach Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Polsce trwa kampania sprawozdawczo - wyborcza XIII kadencji związku. Sobotni zjazd był okazją do podsumowania i oceny dorobku organizacji zrzeszającej blisko pół tysiąca członków. W czasie zjazdu dokonano wyboru nowych władz miejskich związku na kolejną - pięcioletnią kadencję oraz przyjęto uchwałę, wskazując główne priorytety i kierunki działania organizacji na najbliższe lata. Jednostki OSP w naszym mieście tworzą ważne ogniwo systemu bezpieczeństwa. Zmieniający się stale zakres i skala zagrożeń, wymaga ciągłego podejmowania wysiłku dla zapewnienia możliwości skutecznego wspierania działań z zakresu bezpieczeństwa.

W zjeździe wziął udział również Poseł na Sejm RP Dariusz Starzycki, który ponownie został wybrany do Zarządu Miejskiego Związku OSP RP - zrzeszającego jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Jaworzna.

Obecny skład Zarządu Miejskiego Związku OSP RP:

Prezes: Stanisław Kilian
Wiceprezes: Edward Ćwik
Wiceprezes: Janusz Skulich
Sekretarz: Paweł Szłapa
Skarbnik: Mariusz Kopciak

Członkowie Prezydium:
Monika Bryl
Adrian Majewski
Jarosław Nelec
Wojciech Łukaszewski

Członkowie Zarządu:
Dariusz Starzycki
Jacek Janas
Sebastian Biłko
Zbigniew Gaj
Robert Tarasek
Adam Mamica
Artur Nalepka
Przemysław Baran
Jarosław Dąbrowski
Łukasz Dąbrowski
Tomasz Zymon
Tomasz Stecz

ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek