Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Warsztaty w GEOsferze

31 października 2016, 11:23

Ośrodek Edukacji Ekologiczno-Geologicznej GEOsfera w Jaworznie zaprasza w sobotę, 5 listopada do udziału w warsztatach twórczych, wykorzystujących glinę jako surowiec do wyrobu ceramiki. Warsztaty mają na celu zapoznanie uczestników z materiałem oraz rozbudzenie twórczej inicjatywy wykorzystania gliny do stworzenia pracy artystycznej. Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Warsztaty będą odbywać się w dwóch grupach wiekowych:

  • 10:00-11:30 dzieci (5 - 9 lat)
  • 11:30-13:00 dzieci i młodzież (od 10 lat)

Wykonane prace pozostaną w galerii GEOsfery.

Zapisy pod adresem: geosfera@um.jaworzno.pl lub karolina.kedron@um.jaworzno.pl; tel. 518 302 011.Decyduje kolejność zgłoszeń!