Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Rejestr umów już dostępny

24 października 2016, 15:44

fot. www.fotolia.com

fot. www.fotolia.com

Od lat podejmuję działania na rzecz przejrzystości i transparentności działalności samorządowej. Kolejnym krokiem w tym kierunku jest upublicznienie rejestru umów cywilno-prawnych. Planowałem termin ich publikacji na styczeń 2017 roku.

Ciągle pojawiają się wątpliwości prawne, czy umowy zawarte z osobami fizycznymi mogą być udostępniane w pełnym zakresie. Do dzisiaj ta kwestia nie jest jednoznacznie uregulowana w przepisach prawa. Biorąc jednak pod uwagę pojawiające się ostatnio w lokalnych mediach informacje uderzające w dobre imię Urzędu Miejskiego w Jaworznie, podjąłem decyzję o natychmiastowym upublicznieniu pełnego rejestru umów cywilno-prawnych.

Wykaz umów zawartych w Urzędzie Miejskim jest już dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce "Rejestry umów". Rejestry pozostałych jednostek gminnych zostaną opublikowane w BIP-ie niezwłocznie.

Paweł Silbert
Prezydent Jaworzna