Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Jaworznianie lubią swoje miasto

13 października 2016, 09:57

fot. Andrzej Gontarz

fot. Andrzej Gontarz

Jaworznianie lubią swoje miasto i są z niego dumni - tak wynika z przeprowadzonych w tym roku przez TNS Polska badań opinii naszych mieszkańców. Aż 95 proc. z nich pozytywnie ocenia kierunek rozwoju miasta, a 98 proc. deklaruje do niego sympatię.

Jaworznianie bardzo dobrze oceniają swoje miasto. Niemal wszyscy dorośli mieszkańcy (97 proc.) potwierdzają, że Jaworzno jest dobrym miejscem do życia. Bardzo pozytywnie oceniony został również kierunek rozwoju miasta - dobrze ocenia go aż 95 proc. badanych, a 87 proc. się z nim identyfikuje. Te pozytywne emocje wśród mieszkańców idą też w parze z dumą ze swego miejsca zamieszkania. To dobitnie pokazuje, iż kapitał rozwojowy Jaworzna tkwi w jego mieszkańcach.

Do najbardziej rozpoznawanych i popularnych inwestycji, którymi jaworznianie chętnie chwalą się przed przyjezdnymi i które wyróżniają nasze miasto na tle innych miast są m.in. GEOsfera, nowy rynek oraz rozbudowa dróg i obwodnicy. To jednocześnie najlepiej oceniane inwestycje. W skali od 1 do 5 rynek otrzymał średnią 4,6, GEOsfera 4,7, a zakup nowych autobusów elektrycznych aż 4,9. 93 proc. respondentów pozytywnie ocenia plan wprowadzenia w większym zakresie komunikacji opartej na autobusach elektrycznych.

Bardzo wysoką ocenę - bo aż 4,5 - otrzymały także przedsięwzięcia realizowane przez Jaworznickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Mieszkańcy doceniają także prowadzone w mieście konsultacje społeczne - 80 proc. respondentów oceniło pozytywnie tę inicjatywę Prezydenta Miasta.

Za najważniejsze - przyszłe lub rozpoczęte inwestycje - mieszkańcy Jaworzna uznali budowę osiedla „Sfera” oraz budowę wodnego placu zabaw na Plantach. Ważna dla mieszkańców jest również dokończenie budowy obwodnic, drogi rowerowe oraz budowa nowego bloku energetycznego. Po raz kolejny zdecydowana większość jaworznian czuje się również bezpiecznie w swoim mieście (78 proc.).

Badania prowadzone są co dwa lata, a ich wyniki służą lepszemu rozpoznaniu potrzeb mieszkańców. Z pełnym raportem można zapoznać się na miejskiej stronie internetowej www.um.jaworzno.pl.

Paweł Silbert, Prezydent Jaworzna

- Cieszę się, że mieszkańcy tak dobrze czują się w swoim mieście, że je lubią, że mogą się pochwalić Jaworznem przed swoimi znajomymi. Obraz zadowolenia ludzi jest tożsamy z kierunkiem rozwoju Jaworzna, który przyjęliśmy wraz z moimi współpracownikami. Oczywiście bez wsparcia mieszkańców, ich zaufania, cierpliwości i zrozumienia w wielu kwestiach nie byłoby możliwe przebudowanie miasta, nadania mu obecnego wyglądu i funkcji.

Osobiście, dla mnie jest bardzo ważne, że nasi mieszkańcy doceniają inwestycje, które zostały zrealizowane. Po dużych infrastrukturalnych projektach unijnych przyszedł czas na prace w dzielnicach. Zgodnie z moją obietnicą, wiele wysiłku wkładamy teraz w poprawę tego co „blisko domów” jaworznian. Po głównych osiach komunikacyjnych, budowie kanalizacji przyszedł czas na osiedlowe drogi i chodniki.

We wrześniu br. oddaliśmy pierwszy dzielnicowy rynek w ramach projektu "Miasto 7 Rynków" - to ważny program modernizacyjny, który zmieni lokalne przestrzenie w efektowne i funkcjonalne miejsca do spędzania czasu. Przed nami kolejne ciekawe projekty. Duży nacisk położyliśmy również na ulepszanie komunikacji miejskiej - bardzo dobre oceny są najlepszym dowodem na to, że innowacyjne technologie, nowoczesny tabor, karta miejska i dobra siatka połączeń służą mieszkańcom w codziennych podróżach na wysokim poziomie.

Oczywiście z badań opinii społecznej wyciągam też wnioski, które będą służyć do dalszej poprawy usług i wzbogacaniu oferty miasta w różnych aspektach życia mieszkańców.