Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Eko-patrole ENERIS ruszają w Jaworznie

26 września 2016, 12:58

Pod patronatem Prezydenta Miasta Pawła Silberta startuje konkurs "Eko-patrol ENERIS" promujący zaangażowanie w działania pro-ekologiczne dzieci i młodzieży. W ciągu dwóch miesięcy eko-dzieciaki będą realizować swoje pomysły na ochronę środowiska i walczyć o atrakcyjne nagrody ufundowane przez  Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Jaworznie - działające pod marką ENERIS Surowce, pomysłodawcę konkursu.

Celem konkursu "Eko-patrol ENERIS" jest budowanie wśród dzieci i młodzieży poczucia odpowiedzialności za stan środowiska oraz promowanie postaw ekologicznych. Głównym kryterium branym pod uwagę w konkursie będzie realny wpływ działań uczestników na stan otaczającego ich środowiska, a także jakość i liczba podejmowanych przez nich działań.

- W ramach "Eko-patrolu ENERIS" nagradzamy przede wszystkim inicjatywę dzieci i młodzieży. Chcemy, aby zgłaszający się uczniowie poczuli się prawdziwymi strażnikami lokalnej przyrody, zostawiamy im wybór co do realizowanych działań – może to być stworzenie mapy dzikich wysypisk, budowa budek lęgowych dla ptaków i owadów na zimę, sprzątanie okolicy czy eko-edukacja. W ten sposób wspieramy inicjatywę uczniów, wierząc, że wraz z nią budujemy poczucie odpowiedzialności za stan środowiska - mówi Michał Bogacki, dyrektor operacyjny MPO w Jaworznie, organizator konkursu.

Obrazek