Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Nagrody za "Trzeźwy Umysł"

6 września 2016, 13:43

Dobiegła końca czternasta edycja akcji "Zachowaj Trzeźwy Umysł". Z tej okazji w Urzędzie Miejskim w Jaworznie zorganizowano uroczystą galę, podczas której podsumowano efekty przeprowadzonej kampanii oraz konkursu "Profilaktyczna świetlica".

"Zachowaj Trzeźwy Umysł" jest ogólnopolską akcją, która podejmuje problemy profilaktyki uzależnień. Przedsięwzięcie ma na celu promowanie konstruktywnych postaw, zdrowego stylu życia oraz atrakcyjnych dla dzieci i młodzieży zachowań prospołecznych. W ramach podsumowania akcji w 2015 roku, 17 szkół złożyło sprawozdania ze swoich działań podjętych w obszarze kampanii. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jaworznie zarekomendowała dwóch laureatów - Gimnazjum nr 4 oraz Szkołę Podstawową nr 14. W tym roku zwycięzcy otrzymali szczególne nagrody, którymi są telewizory LED.

- Jaworzno już kolejny rok z rzędu przystąpił do ogólnopolskiej kampanii "Zachowaj Trzeźwy Umysł". Jest to akcja adresowana do wszystkich mieszkańców naszej społeczności, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. Kampanijne zadania mobilizują uczniów do samodzielnego myślenia, uruchomienia twórczych pokładów umysłu oraz wskazują na możliwość planowania swojej codzienności tak, by nie dać się wciągnąć w ryzykowane zachowania - mówiła Zastępca Prezydenta Monika Bryl, dziękując jednocześnie wszystkim biorącym udział w tegorocznej edycji.

Nagrody trafiły również do laureatów konkursu "Profilaktyczna świetlica". Konkurs ten został ogłoszony po raz pierwszy. Celem zabawy kierowanej do uczniów i nauczycieli było zaprezentowanie świetlicy jako miejsca kształcącego właściwe postawy poprzez naukę i zabawę. W ramach konkursu uczestnicy mieli zrealizować pięć dowolnych zadań z dziesięciu zaprezentowanych przez organizatora. Do konkursu przystąpiło 6 placówek szkolnych. Nagrody otrzymały dwie spośród nich: Szkoła Podstawowa nr 8 w Zespole Szkół nr 4 oraz Szkoła Podstawowa nr 16.

***

Laureaci XIV edycji kampanii "Trzeźwy umysł":

 • Szkoła Podstawowa nr 14,
 • Gimnazjum nr 4 w Zespole Szkół Ogólnokształcących.

Podziękowania za udział w kampanii otrzymały następujące szkoły:

 • Szkoła Podstawowa nr 3,
 • Szkoła Podstawowa nr 5,
 • Szkoła Podstawowa nr 6,
 • Szkoła Podstawowa nr 15,
 • Szkoła Podstawowa nr 16,
 • Szkoła Podstawowa nr 18,
 • Szkoła Podstawowa nr 19,
 • Szkoła Podstawowa nr 22,
 • Gimnazjum nr 2,
 • Gimnazjum nr 5,
 • Gimnazjum nr 8,
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1,
 • Zespół Szkół nr 1,
 • Zespół Szkół nr 3,
 • Zespół Szkół nr 4.

Laureaci konkursu "Profilaktyczna świetlica":

 • Szkoła Podstawowa nr 8 w Zespole Szkół nr 4,
 • Szkoła Podstawowa nr 16.

Podziękowania za udział w konkursie otrzymały następujące szkoły:

 • Szkoła Podstawowa nr 3,
 • Szkoła Podstawowa nr 14,
 • Szkoła Podstawowa nr 22,
 • Gimnazjum nr 3.
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek