Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

JBO 2017: ocena merytoryczna wniosków na finiszu

1 września 2016, 12:02

W ramach przyszłorocznej edycji Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego, mieszkańcy złożyli łącznie 70 wniosków. 47 z nich dotyczyło pomysłów na realizację zadań w obszarach konsultacyjnych, a pozostałe 23 – nowej formuły – ogólnomiejskiej. W lipcu br. komisje JBO zarekomendowały do dalszego procedowania wszystkie złożone wnioski, zarówno dzielnicowe jak i ogólnomiejskie. Dalszy etap oceny tj. merytoryczno-prawny prowadzony przez pracowników wydziałów Urzędu Miejskiego i jednostek podlegających miastu praktycznie się zakończył. W poniedziałek, 5 września poznamy pełną listę wniosków, które w terminie od 17 do 30 września zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców.

Opublikowana na www.jbo.jaworzno.pl lista będzie zawierać wykaz wniosków pozytywnie zweryfikowanych wraz z ich opisem oraz listę wniosków odrzuconych wraz z podaniem uzasadnienia, obie uporządkowane alfabetycznie według nazwisk wnioskodawców.