Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Przebudowa kanalizacji w Szczakowej zakończona

24 sierpnia 2016, 09:50

Zakończyła się przebudowa kanalizacji w osiedlu Szczakowa. Łącznie modernizacja 3,5 km odcinka sieci, w czternastu ulicach, kosztowała ponad 2,8 mln zł.

Rurociągi kanalizacyjne zostały wyremontowane m.in. w ulicy: Kolejarzy, Szklarskiej, Tadeusza Kościuszki, Wąskiej, Cichej, Wróblewskiego, Jagiellońskiej, Kablowej, Topolowej, Daszyńskiego, Parkowej, Ogrodowej, Boya Żeleńskiego oraz Ariańskiej.

Pierwsze roboty rozpoczęły się w listopadzie 2015 roku, od części zachodniej tj. od ulicy Kolejarzy, Szklarskiej. Końcowe prace były prowadzone do lipca 2016 roku w ulicy Jagiellońskiej. W przyszłych latach nowe rurociągi zapewnią szczelność, wytrzymałość mechaniczną i odporność na korozję chemiczną.

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.