Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Informacja MZNK dot. procedur gwarancyjnych na Rynku

9 sierpnia 2016, 13:00

W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi funkcjonowania Rynku informujemy, że inwestycja "Rynek Od.Nowa" jest objęta okresem gwarancyjnym. W ramach trwającej do listopada przyszłego roku gwarancji, inwestor - Gmina Jaworzno, w ramach bieżących kontaktów, a także przeglądów czy też serwisów zgłasza Wykonawcy usterki, które odnotowujemy jako Zarządca obiektu. Urządzenia, co do których istnieje prawdopodobieństwo wadliwego działania są wyłączane z eksploatacji i zabezpieczane. Nie ma to wpływu na bieżące funkcjonowanie rynku, a także na odbywające się w otoczeniu rynku wydarzenia.

Ostatnie spotkanie w temacie gwarancyjnym odbyliśmy wspólnie: Inwestor, Wykonawca, Podwykonawcy i Zarządca Rynku w piątek, 5 sierpnia br. Jego celem było wyegzekwowanie zgłaszanych wcześniej napraw poszczególnych elementów inwestycji, aby zagwarantować na przyszłość sprawne funkcjonowanie całego Rynku. Również mieszkańcy mogą zgłaszać swoje spostrzeżenia i uwagi w zakresie dostrzeżonych dysfunkcji. Te można zgłaszać na bieżąco na adres e-mail: rynek@mznk.jaworzno.pl.

Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Zarządca Rynku.