Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

JBO 2017: Czas na weryfikację merytoryczną

9 sierpnia 2016, 11:19

Zespoły powołane przez Prezydenta Miasta zakończyły wstępną weryfikację wniosków złożonych przez mieszkańców w ramach Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok.  Podczas swoich prac komisje sprawdziły pod kątem formalnym 70 wniosków. Teraz pozytywnie zweryfikowane projekty dzielnicowe i ogólnomiejskie zostaną sprawdzone pod kątem merytorycznym i prawnym przez pracowników poszczególnych wydziałów Urzędu Miejskiego.

Wszystkie złożone przez mieszkańców wnioski przeszły już ocenę formalną, nad której wydaniem pracowały w lipcu zespoły składające się z mieszkańców, radnych i pracowników urzędu. Obecnie projekty sprawdzane są przez wydziały merytoryczne UM i jednostki podległe gminie. Urzędnicy skontrolują m.in. zgodność zadań z definicją zadania publicznego oraz własność terenów, na których zaplanowane są poszczególne przedsięwzięcia wraz z kosztorysami tych projektów.

Po zakończeniu szczegółowej analizy wniosków, końcem sierpnia, poznamy ostateczną listę projektów. Da to szansę mieszkańcom na dokładne zapoznanie się z pomysłami na zadania dzielnicowe oraz ogólnomiejskie jeszcze przed głosowaniem, które odbędzie się w terminie 17-30 września.

Szczegółowy harmonogram prac nad JBO, wykaz obszarów konsultacyjnych i skład zespołów oceniających można znaleźć na stronie www.jbo.jaworzno.pl.

Wnioski budżetu ogólnomiejskiego spełniające wymagania formalne:

 1. Janusz Bryła - "Skate Park przy obszarze sportowo-rekreacyjnym Gigant" - szacowane koszty zadania: 845.502,00 zł
 2. Sebastian Ciągwa, Danuta Polonek - "Jaworzno w rytmie disco - festiwal muzyki disco z radiem VOX FM" - szacowane koszty zadania: 270.00,00 zł
 3. Wacław Chudzikiewicz - "Położenie nakładki asfaltowej na drodze Insurekcji Kościuszkowskiej" - szacowane koszty zadania: 700.00,00 zł
 4. Łukasz Curyło, Dawid Domagalski, Dawid Litka, Marek Migas, Edward Baran, Piotr Czarnota - "Strefa Aktywności Rodzinnej - Równa Górka" - szacowane koszty zadania: 1.000.000,00 zł
 5. Andrzej Gontarz - "Jaworznickie Błonia (miejska łąka)" - szacowane koszty zadania: 50.000,00 zł
 6. Jadwiga Grzybek - "Budowa tężni solankowej w parku Podłęże" - szacowane koszty zadania: 1.000.000,00 zł
 7. Dorota Guja, Agnieszka Ziarko-Bondar, Magdalena Smreczak - "Poprawa jakości życia i zdrowia mieszkańców Jaworzna poprzez fizjoterapię" - szacowane koszty zadania: 1.000.000,00 zł
 8. Ryszard Kosiński - "Zorganizowanie parku linowego oraz infrastruktury sportowej w Parku Gródek na terenie dzielnicy Szczakowa Pieczyska" - szacowane koszty zadania: 1.000.000,00 zł
 9. Mariusz Kowalski - "Steet Workout w Dąbrowie Narodowej" - szacowane koszty zadania: 120.000,00 zł
 10. Krystyna Łaźnia - "Senioralia" - szacowane koszty zadania: 10.000,00 zł
 11. Michał Matyasik, Paweł Bańkowski - "Życie bez barier - projekt likwidacji barier architektonicznych w budynkach użyteczności publicznej w mieście Jaworznie" - szacowane koszty zadania: 500.000,00 zł
 12. Ferdynand Merta, Andrzej Piechna, Zbigniew Kawala - "Modernizacja basenu i szatni przy basenie" - szacowane koszty zadania: 400.000,00 zł
 13. Ferdynand Merta, Andrzej Piechna, Zbigniew Kawala - "Zakup sprzętu rehabilitacyjnego celem doposażenia ośrodka rehabilitacyjnego przy Szpitalu Wielospecjalistycznym w Jaworznie" - szacowane koszty zadania: 170.000,00 zł
 14. Ferdynand Merta, Andrzej Piechna, Zbigniew Kawala - "Modernizacja wentylacji oraz klimatyzacji w dziale rehabilitacji" - szacowane koszty zadania: 400.000,00 zł
 15. Jerzy Nieużyła, Paweł Ząbek - "Ośrodek Sportów Zimowych SKAŁKA Długoszyn - stok narciarski z wyciągiem orczykowym i 3-ma trasami zjazdowymi" - szacowane koszty zadania: 1.000.000,00 zł
 16. Jurand Nowak - "Miejska pasieka czyli miód z Jaworzna" - szacowane koszty zadania: 20.000,00 zł
 17. Jurand Nowak - "Park graffiti - legalne ściany do malowania" - szacowane koszty zadania: 20.000,00 zł
 18. Jurand Nowak - "Rewitalizacja byłego składu materiałów wybuchowych w rejonie Sodowej Góry z przeznaczeniem do zwiedzania" - szacowane koszty zadania: 1.000.000,00 zł
 19. Katarzyna Pokuta, Ewa Młotkowska, Marta Fudała - "S.O.S. dla kotów bezdomnych i wolnożyjących z terenu miasta Jaworzna" - szacowane koszty zadania:  236.000,00 zł
 20. Sebastian Pycia, Nikodem Motyka, Sławomir Bigos, Waldemar Sarlej, Bernard Goryczka - "Jaworzno - miasto sportu i rekreacji dla młodszych i starszych - budowa kompleksowej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej" - szacowane koszty zadania: 1.000.000,00 zł
 21. Tomasz Sędor, Mieczysław Długosz, Mateusz Wrona, Adrian Chłąd - "Rodzinne centra zabawy i sportu dla dzieci oraz dorosłych w naszych dzielnicach" - szacowane koszty zadania: 1.000.000,00 zł
 22. Mateusz Wrona, Marek Nowak - "Stadion reaktywacja - rewitalizacja Azotanii przy ulicy Moniuszki" - szacowane koszty zadania: 650.300,00 zł
 23. Przemysław Wirski - "Jaworzno - miasto ośmiu rynków" - szacowane koszty zadania: 334.000,00 zł

Wnioski budżetu dzielnicowego spełniające wymagania formalne:

OBSZAR 2 | BORY

 1. Monika Kobierecka, Anna Furman - "Strefa aktywności ruchowej" - Rozszerzenie infrastruktury rekreacyjno - sportowej w "Dolinie Młodości - rodzinnym placu zabaw z siłownią zewnętrzną" oraz okolicy "Skate Parku" w Jaworznie - Bory poprzez zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej - szacowane koszty zadania: 60.000,00 zł
 2. Michał Matyasik - "Rewitalizacja parku w dzielnicy Bory: Etap I - projekt oraz budowa alejek i placów parkowych wraz z montażem tzw. elementów małej architektury (ławki i stoły parkowe, kosze na śmieci, stojaki na rowery itp.) - szacowane koszty zadania: 75.000,00 zł
 3. Rafał Polański, Nikodem Motyka, Jolanta Rośko - "Bieżnia lekkoatletyczna i rozbieg do skoku w dal dla dzieci i młodzieży"  - szacowane koszty zadania: 75.000,00 zł

OBSZAR 3 | BYCZYNA, CEZARÓWKA DOLNA

 1. Henryk Głowacki, Jan Domagała - "Park zabaw + siłownia pod chmurką" - szacowane koszty zadania: 75.000,00 zł
 2. Anna Gontarz, Maria Runicka, Maria Sidełko, Krystyna Szpond, Grażyna Budak - "Byczyna na starej fotografii - suplement" - szacowane koszty zadania: 30.000,00 zł
 3. Andrzej Gontarz - "26 - 28 maja 2017 Dni Byczyny na byczyńskim rynku" - szacowane koszty zadania: 40.000,00 zł

OBSZAR 4 | CEZARÓWKA GÓRNA, JEZIORKI, KOŹMIN, WILKOSZYN

 1. Dorota Jońca - "Strefa rekreacyjno - sportowa w dzielnicy Wilkoszyn" - etap I plac zabaw dla dzieci ze stołem do tenisa stołowego oraz siłownią "pod chmurką" - szacowane koszty zadania: 75.000,00 zł
 2. Irena Kupniewska - "Budowa oświetlenia przy ulicy Dożynkowej" - szacowane koszty zadania: 54.000,00 zł

OBSZAR 5 | CIĘŻKOWICE

 1. Janusz Ciołczyk, Ewa Goławska, Katarzyna Goławska, Wanda Ciołczyk - "Rodzina to siła - Rozszerzenie infrastruktury rekreacyjno - zabawowej przy stadionie LKS Ciężkowianka" - szacowane koszty zadania: 65.000,00 zł
 2. Janusz Ciołczyk, Ewa Goławska, Katarzyna Goławska, Wanda Ciołczyk - "Ciężkowicki Róg Obfitości" - Akcja półkolonijna i mikołajkowa oraz zajęcia aerobik - zdrowy kręgosłup" - szacowane koszty zadania: 10.000,00 zł
 3. Adrian Majewski, Krzysztof Żurek - "Stworzenie Mini Centrum rekreacyjno - kulturalnego, zagospodarowanie skweru przy ul. Ks. A. Mroczka 51, 49" - szacowane koszty zadania: 75.000,00 zł
 4. Jadwiga Pieczka, Joanna Ciołczyk - "Budowa placu zabaw na terenie Przedszkola Miejskiego nr 4 w Jaworznie wraz z zagospodarowaniem ogrodu przedszkolnego" - szacowane koszty zadania: 75.000,00 zł
 5. Joanna Siemek - Dzięburska, Joanna Ciołczyk - "Organizacja imprez dla dzieci i młodzieży z terenu Ciężkowic" (akcja zima i akcja lato) oraz festynu "Ciężkowickie Dożynki" - szacowane koszty zadania: 75.000,00 zł

OBSZAR 6 | DĄBROWA NARODOWA

 1. Dorota Guja, Krzysztof Lehnort, Marek Szular - "Rodzinny plac zabaw z siłownią zewnętrzną - doposażenie placu zabaw i siłowni w dodatkowe atrakcje" - szacowane koszty zadania: 35.000,00 zł
 2. Marta Motyka, Nikodem Motyka, Wojciech Łukaszewski - "Miasteczko rowerowe dla dzieci i młodzieży" - szacowane koszty zadania: 75.000,00 zł
 3. Wiesława Rączka, Mariusz Kowalski - "Aktywna Dąbrowa - aktywizacja i integracja społeczna mieszkańców dzielnicy poprzez zajęcia edukacyjne, kulturalne, rozrywkowe i sportowe" - szacowane koszty zadania: 75.000,00 zł

OBSZAR 7 | DŁUGOSZYN

 1. Jerzy Nieużyła, Paweł Ząbek - "Przystań kajakowa i plaża z kąpieliskiem na brzegu rzeki Biała Przemsza w Długoszynie" - szacowane koszty zadania: 75.000,00 zł

OBSZAR 8 | DOBRA, PIECZYSKA

 1. Wacław Cudak - "Rozbudowa obecnego placu zabaw i siłowni pod chmurką o dalsze urządzenia dla dzieci i dorosłych" - szacowane koszty zadania: 75.000,00 zł
 2. Edyta Wiernek, Marian Tarabuła - "Św. Hubert wkracza na Pieczyska abyśmy mogli wspólnie wybudować bieżnię oraz skocznie lekkoatletyczną - Rewitalizacja Parku Jordanowskiego poprzez zabudowę nowej infrastruktury sportowej" - szacowane koszty zadania: 75.000,00 zł

OBSZAR 9 | GIGANT, LEOPOLD

 1. Janusz Bryła - "Boisko do piłki siatkowej w rejonie Obszaru Sportowo-Rekreacyjnego przy osiedlu Gigant jako uzupełnienie istniejących obiektów" - szacowane koszty zadania: 75.000,00 zł
 2. Mieczysław Długosz - "Zabudowa oświetlenia parkowego i kamery monitoringu na terenie rekreacyjno-sportowym Gigant" - szacowane koszty zadania: 43.500,00 zł
 3. Iwona Jamróz - "Zabudowa słupa oświetleniowego ulicznego przy ul. Podwale, na odcinku między ul. Działkową a ul. Bogusławskiego" - szacowane koszty zadania: 10.000,00 zł

OBSZAR 10 | GÓRA PIASKU

 1. Agnieszka Kuśnierczyk - "Cykl pikników naukowych i warsztatów przeznaczonych dla dzieci od 3 do 13 lat" - szacowane koszty zadania: 75.000,00 zł

OBSZAR 11 | JELEŃ

 1. Aleksandra Bąk, Barbara Nieciąg, Janusz Papuga - "Poznajemy kulturowe i historyczne dziedzictwo naszego regionu. Organizacja wycieczek krajoznawczych dla naszych seniorów" - szacowane koszty zadania: 10.000,00 zł
 2. Anna Łyszczek - "Plac zabaw przy zegarze słonecznym" - szacowane koszty zadania: 68.000,00 zł
 3. Dominik Palka, Gabriela Burzyńska, Patrycja Jankowska - "Jeleń 2017 - Turniej piłki nożnej" - szacowane koszty zadania: 20.000,00 zł
 4. Janusz Papuga, Monika Piskorz - "Piękna Nasza Polska Cała - czyli autokarem przez kraj. Organizacja ośmiu jednodniowych wycieczek dla dzieci i młodzieży z dzielnicy Jeleń" - szacowane koszty zadania: 25.000,00 zł
 5. Izabela Radko, Janusz Papuga, Andrzej Żurawik - "Zadbajmy o piękno dziedzictwa kulturowego i sakralnego w naszej dzielnicy. Renowacja kapliczki w Jeleniu" - szacowane koszty zadania: 20.000,00 zł

OBSZAR 12 | ŁUBOWIEC

 1. Mariusz Czarny - "Budowa boiska do plażowej piłki siatkowej" - szacowane koszty zadania: 75.000,00 zł
 2. Marzena Czarny - "Zielony Łubowiec - Osiedlowy Park Zieleni" - szacowane koszty zadania: 75.000,00 zł
 3. Łukasz Sowa - "Parkour/Street Workout - Park do ćwiczeń akrobatycznych i siłowych" - szacowane koszty zadania: 75.000,00 zł

OBSZAR 13 | NIEDZIELISKA

 1. Agnieszka Lesiak - "Park rekreacji - siłownia pod chmurką" - szacowane koszty zadania: 75.000,00 zł
 2. Agnieszka Stach - Rekreacja dla dzieci i dorosłych. Budowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej pod nazwą "WIKING" - szacowane koszty zadania: 75.000,00 zł

OBSZAR 14 | OSIEDLE STAŁE, REJON ELEKTROWNI

 1. Michał Goryczka, Nikodem Motyka, Bernard Goryczka - "Rozbudowa parkingu przy ul. Klonowej" - szacowane koszty zadania: 75.000,00 zł

OBSZAR 15 | PAŃSKA GÓRA

 1. Grażyna Bogacz-Sokół  - "Międzyosiedlowa ścieżka zdrowia dla dorosłych i dzieci" - szacowane koszty zadania: 75.000,00 zł
 2. Sebastian Pycia - "Osiedle Skałka - Wakacje na Skałce nie muszą być nudne!" - szacowane koszty zadania: 21.055,00 zł
 3. Sebastian Pycia - "Osiedle Skałka - Strefa sportu i rekreacji - etap II" - szacowane koszty zadania: 53.945,00 zł

OBSZAR 16 | PECHNIK. PODWALE, WARPIE

 1. Ewa Zuber - "Cyprysowy zakątek rekreacyjny" - szacowane koszty zadania: 75.000,00 zł

OBSZAR 17 | PODŁĘŻE

 1. Nikodem Motyka - "Budowa bezpiecznego placu zabaw dla dzieci przy ul. Wilczej i al. Piłsudskiego" - szacowane koszty zadania: 75.000,00 zł
 2. Natalia Piesik, Jurand Nowak - "Oświetlenie parku na Podłężu - budowa 20 latarni" - szacowane koszty zadania: 75.000,00 zł
 3. Krystyna Stachelczyk, Jadwiga Grzybek - "Modernizacja nasypu przy targowisku "Manhattan" w dzielnicy Podłęże" - szacowane koszty zadania: 75.000,00 zł

OBSZAR 18 | PSZCZELNIK

 1. Mateusz Wrona, Marek Nowak - "Teren rekreacyjny dla dzieci na skrzyżowaniu ulic Jarzębinowej i Wrzosowej" - szacowane koszty zadania: 75.000,00 zł

OBSZAR 19 | SZCZAKOWA

 1. Patrycja Wanat, Agnieszka Orawska - "Napowietrzna rozrywka umysłowa dla młodzieży oraz miejsce integracji  osób starszych" - szacowane koszty zadania: 75.000,00 zł

OBSZAR 20 | ŚRÓDMIEŚCIE

 1. Adrian Chłąd, Tomasz Sędor - "Budowa dwóch boisk do koszykówki dedykowanych do gry w streetballa wraz oświetleniem" - szacowane koszty zadania: 75.000,00 zł
 2. Sebastian Ciągwa - "Rewitalizacja części terenu pomiędzy ulicą Chopina i ulicą Matejki - Etap I. Powstanie parku osiedlowego OTK" - szacowane koszty zadania: 75.000,00 zł
 3. Dawid Domagalski - "Park Chrząstówka - zielona strefa relaksacyjna, rekreacyjna wraz z jaworznicką ścieżką biegową + piknik rodzinny" - szacowane koszty zadania: 75.000,00 zł
 4. Maciej Stanek - "Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy skrzyżowaniu ulic Górniczej i Olszewskiego" - szacowane koszty zadania: 75.000,00 zł