Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Miasto Siedmiu Rynków - Jeleń

8 sierpnia 2016, 11:00

Strefa wypoczynku, odnowiona studnia oraz figura jelenia odlana z brązu, to część atrakcji jakie już końcem września pojawią się na rynku w Jeleniu. W przyszłym roku w ramach programu "Miasto Siedmiu Rynków" zostanie również przebudowane główne skrzyżowanie ulic Sulińskiego, Celników i Jeleń Rynek.

Projekt przebudowy najważniejszego, historycznego miejsca w dzielnicy przygotowano na podstawie ustaleń, jakie zostały wypracowane w ubiegłym roku z mieszkańcami Jelenia. Koszt przebudowy części rekreacyjnej wyniesie nieco ponad 514 tys. zł. Inwestycję realizuje firma P.H.U. MARCINVEST z siedzibą w Jaworznie.

- W ramach prac w części rekreacyjnej  pomiędzy ulicami: Wygoda i Jeleń Rynek rozebrano część murku granicznego. Pozostałą część wyremontowano - mówi Marek Żak z Wydziału Inwestycji Miejskich. - Wykonano prace brukarskie, niwelację i plantowanie terenu oraz posiano trawę. Odnowiono również historyczną studnię. Ponadto zamontowane zostały drewniane pergole.

Do końca września  wybudowane zostaną również kamienne murki przy wejściu i murki pod montaż ławek w części wypoczynkowej.

- Czekamy na montaż elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci, tablice informacyjne), zamontowanie figury jelenia odlanej z brązu, montaż oświetlenia parkowego i iluminacji studni. We wrześniu planowane są również nasadzenia nowych krzewów i roślin ozdobnych. Zakończenie robót planowane jest na koniec września - dodaje Marek Żak.

Inwestycje realizowane w Jeleniu w ramach programu "Miasto Siedmiu Rynków" zostały podzielone z uwagi na plany remontowe innych jednostek. W tym roku modernizowana jest  tzw. część rekreacyjna, czyli środek samego rynku. Natomiast prace związane z przebudową dróg będą wykonane w roku przyszłym, po wymianie sieci kanalizacyjnej realizowanej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji.

Przebudowa głównego skrzyżowania ulic Sulińskiego, Celników i Jeleń Rynek będzie przedmiotem osobnego opracowania projektantów oraz konsultacji z mieszkańcami, które odbędą się na początku przyszłego roku.

- Od samego początku wiedziałem, że taki projekt musi podlegać konsultacjom społecznym. Stąd warsztaty dla mieszkańców, prezentacje, wizje w terenie, wspólne projektowanie. Kiedy w ubiegłym roku ruszaliśmy z tym projektem, mieszkańcy trochę z rezerwą podchodzili do ambitnych założeń, realizacji rok po roku dwóch osiedlowych rynków - mówi Prezydent Miasta Paweł Silbert. - Sukces konsultacji i prace poczynione w Byczynie i Jeleniu są motorem napędowym dla kolejnych dzielnic, w których rynki mają powstać. Teraz prace trwają w Jeleniu, równocześnie konsultujemy się w Dąbrowie Narodowej i Długoszynie. Cieszy inwencja i kreatywność mieszkańców, warto z takiego potencjału korzystać. Wygląda na to, że z czasem, zaangażowanie ludzi we wspólne projekty budzi ich zainteresowanie inwestycją. Doglądają i dbają później o te miejsca - traktują je jako wspólne przedsięwzięcie i utożsamiają się z nimi.

Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek