Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Nieruchomość przy Grunwaldzkiej 30 ponownie na sprzedaż

5 sierpnia 2016, 07:56

5 października br. w Urzędzie Miejskim w Jaworznie odbędzie się trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej działki w samym centrum Jaworzna.

Oferowana nieruchomość znajduje się przy ul. Grunwaldzkiej 30 i składa się z działki nr 172/6 o pow. 1.202 m2 oraz położonego na działce wolnostojącego budynku byłej przychodni zdrowia. Działka położona jest w ścisłym centrum miasta wśród zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zabudowy użyteczności publicznej. Nieruchomość bezpośrednio sąsiaduje z siedzibą Sądu Rejonowego w Jaworznie. W promieniu 50-200 m znajduje się podstawowe zaplecze handlowo-usługowe.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość przeznaczona jest pod usługi publiczne, w tym m.in: usługi o zasięgu ogólnomiejskim i lokalnym takie jak administracja samorządowa, gospodarcza i państwowa, kultura, oświata i szkolnictwo, garaże podziemne i wielokondygnacyjne, mieszkalnictwo oraz drobny handel w uzupełnieniu podstawowej funkcji obiektów.

Cena wywoławcza oferowanej nieruchomości została obniżona, w stosunku do poprzednich dwóch przetargów i wynosi obecnie 880.671,40 zł netto.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu dostępne są w miejskim systemie informacji o terenie  (msiot.um.jaworzno.pl) oraz w Wydziale Obrotu Nieruchomościami, Plac Górników 5, 43-600 Jaworzno, tel. 32 6181 636. Osoby zainteresowane zakupem nieruchomości, zapraszamy do kontaktu z Miejskim Zarządem Nieruchomości Komunalnych (tel. 32 745 10 40), który po uprzednim ustaleniu terminu, udostępni obiekt.
Informacji dotyczących oferty inwestycyjnej Miasta Jaworzna udziela Referat Rozwoju i Obsługi Inwestorów w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Jaworznie, tel. 32 61 81 712 lub 32 61 81 884, e-mail: rg@um.jaworzno.pl