Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Energetyczne porozumienie

3 sierpnia 2016, 15:00

Jaworzno podpisało porozumienie z firmą Tauron Dystrybucja S. A. dotyczące zachowania w sytuacjach kryzysowych o podłożu lub aspektach energetycznych. Ścisła współpraca pozwoli dostawcy energii i gminie zapewnić szybkie działanie i informowanie mieszkańców w sytuacjach kryzysowych.

- Zgodnie z porozumieniem, które podpisaliśmy, TAURON Dystrybucja będzie informował Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego o zaistniałych zdarzeniach i zagrożeniach mających istotne znaczenie dla Jaworzna – mówi Monika Bryl - Zastępca Prezydenta. - Z kolei Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego będzie udostępniało TAURON Dystrybucja S.A. wszystkie posiadane informacje o zagrożeniach zewnętrznych, mogących mieć wpływ na poprawne funkcjonowanie infrastruktury sieciowej.

Takie działanie i wypracowany system powiadamiania będzie skutkował szybszą i pełną informacją również dla mieszkańców, m.in. za pośrednictwem miejskiej strony internetowej.

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
Jaworzno, ul. Krakowska 22 (siedziba KM Państwowej Straży Pożarnej w Jaworznie)
Czynne całodobowo
tel. 032 61-81-890
fax. 032 61-81-891
e-mail: pczk@um.jaworzno.pl

Tauron Dystrybucja S.A.
991
Czynny 7 dni w tygodniu 24h/dobę.
Pod powyższym numerem można zgłosić awarię lub uszkodzenie sieci i urządzeń energetycznych oraz uzyskać informację o planowanych i awaryjnych wyłączeniach energii elektrycznej. Dla dzwoniących z obszaru działalności TAURON Dystrybucja S.A. – numer dostępny całodobowo, połączenie bezpłatne.​