Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Szansa na 22 tys. zł dotacji

28 lipca 2016, 14:46

fot. Fotolia.com

fot. Fotolia.com

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie informuje o możliwości składania wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach środków z Funduszu Pracy.

Projekt realizowany ze środków Funduszu Pracy umożliwia wypłatę sześciu dotacji w wysokości do 22 tysięcy złotych.

Wnioski wraz z załącznikami można składać w Kancelarii Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie, przy ulicy Północnej 9b (w godzinach od 7.00 do 14.30) albo przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego lub firm kurierskich (za datę złożenia wniosku o refundację, uznaje się datę wpływu wniosku do siedziby PUP). Złożone wnioski podlegają rozpatrzeniu według kolejności ich wpływu.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy – osobiście ul. Północna 9b, pok. 19 (parter) lub telefonicznie pod nr. tel 032 61 81 928 lub 032 61 81 929.