Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Przebudowa ul. 700-lecia

26 lipca 2016, 14:41

W poniedziałek, 1 sierpnia Miejski Zarząd Dróg i Mostów rozpocznie prace związane z  przebudową trzystu metrów ulicy 700 - lecia w Jeleniu, na odcinku od skrzyżowania z ul. Ludwiki Wawrzyńskiej do skrzyżowania z ul. Stanisława Kunickiego. Prace remontowe potrwają do 14 grudnia br.

- W pierwszej kolejności zbudowana zostanie kanalizacja deszczowa od rzeki Przemszy w kierunku ul. Bagno, następnie na ul. Bolesława Czerwieńskiego do ul. 700 - lecia oraz na ul. 700 - lecia na  odcinku od ul. Wawrzyńskiej do ul. Stanisława Kunickiego – mówi Paweł Bednarek, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jaworznie. - Następnie wykonane zostaną roboty drogowe, polegające na budowie nawierzchni jezdni i chodnika oraz wjazdów do posesji.

Charakter zaplanowanego zadania wiąże się z czasowymi utrudnieniami w ruchu. Wraz z postępem prac odcinki ulic będą systematycznie zamykane z możliwością dojścia i dojazdu do posesji prywatnych.

Wszelkie zapytania związane z remontem można zgłaszać do Pana Damiana Cierpioła, pod numerem telefonu: 502 737 049, bądź pocztą elektroniczną na adres – sekretariat@mzdim.jaworzno.pl lub osobiście w Miejskim Zarządzie Dróg i Mostów.

Prace potrwają do 14 grudnia br. Zadanie realizować będzie firma SKANSKA S.A.

Przepraszamy za wszelkie utrudnienia.