Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Zinwentaryzują azbest

13 lipca 2016, 12:27

Od czwartku, 14 lipca br. na terenie Jaworzna prowadzona jest inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest wraz z oceną stanu technicznego. Spis obejmuje również pokrycia dachowe z płyt azbestowo-cementowych falistych i płaskich, tzw. "eternit".

Jaworznianie posiadający wyroby zawierające azbest proszeni są o udzielenie informacji osobom prowadzącym inwentaryzację, w tym umożliwienie dokonania stosownych pomiarów i oględzin na terenie danej nieruchomości.

Prowadzona inwentaryzacja dotyczy ustalenia ilości i stanu technicznego użytkowanych wyrobów zawierających azbest, a następnie opracowanie: "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Jaworzna", którego zadaniem będzie sukcesywne usunięcie wszystkich wyrobów azbestowych z budynków znajdujących się na terenie miasta do 2032 r.

Inwentaryzację i ocenę stanu technicznego użytkowanych wyrobów zawierających azbest prowadzić będzie firma: ROT RECYCLING ODPADY TECHNOLOGIE S.C. K. Tyrała, E. Hulek z Gliwic.

Osoby wykonujące prace będą posiadały imienne upoważnienia z numerem dowodu osobistego do reprezentowania Gminy przy wykonywaniu czynności podpisane przez Prezydenta Miasta Jaworzna.