Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Dotacja na ochronę chomika europejskiego

8 lipca 2016, 08:25

fot. www.fotolia.com

fot. www.fotolia.com

Jaworzno otrzyma dotację w wysokości prawie 194 tys. złotych na realizację zadania "Ochrona chomika europejskiego w Jaworznie - wzmocnienie bioróżnorodności miasta Jaworzna - etap II". Decyzję w tej sprawie podjął Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Chomik europejski jest gatunkiem zagrożonym wyginięciem. Objęty jest krajowymi i międzynarodowymi aktami prawnymi, uznającymi ten gatunek za ściśle chroniony, wymagający ochrony czynnej oraz zakazującymi pogarszania stanu lub niszczenia terenów rozrodu lub odpoczynku. Jednocześnie gatunek ten jest poważnie narażony na wymarcie na całym terenie swojego występowania.

W latach 2007-2009 na polach Jaworzna-Jeziorek zagęszczenia nor chomika europejskiego kształtowały się na niskim i średnim poziomie, a od 2010 roku obserwuje się ciągły spadek liczebności jego populacji. Dane te są potwierdzone monitoringiem przeprowadzonym  w 2013 roku przez Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie oraz w 2014 r. przez Zakład Zoologii Systematycznej Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu. 

Głównym celem przedsięwzięcia jest przeciwdziałanie procesowi wymierania populacji chomika europejskiego na terenie Jaworzna. Dodatkowo będą chronione rzadkie i zagrożone gatunki roślin oraz zwierząt ekosystemów polnych. Realizacja projektu umożliwi odtworzenie i poprawę siedlisk chomika w rejonie Jaworzna i uzyskanie informacji o zmienności genetycznej tego gatunku.

Więcej na www.wfosigw.katowice.pl