Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Uczcili pamięć

3 lipca 2016, 13:36

W niedzielę 3 lipca br. odbyły się obchody 73. rocznicy pacyfikacji leśniczówki w Jeziorkach. Podczas wydarzeń w 1943 r. oprócz partyzantów poległych w walkach z hitlerowcami, ucierpiało także wielu jaworznian stanowiących ludność cywilną, którzy byli aresztowani i trafili do obozów koncentracyjnych.

Niedzielne uroczystości rozpoczęły się nabożeństwem w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Józefa Rzemieślnika. Po mszy, pod pomnikiem upamiętniającym ofiary tamtych wydarzeń,kwiaty złożyła Monika Bryl Zastępca Prezydenta Miasta.

Pamięć tych wydarzeń uczcili również: Sekretarz Miasta Ewa Sidełko – Paleczny, przedstawiciele rady miejskiej,kombatanci, a także harcerze i mieszkańcy miasta.

Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek