Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

500+: ostatni dzień na złożenie wniosku z wyrównaniem

1 lipca 2016, 08:35

1 lipca to ostatni dzień, kiedy można złożyć wniosek o świadczenie rodzina 500 plus, by otrzymać je z wyrównaniem za trzy miesiące, czyli od 1 kwietnia br. Wówczas wnioskodawca otrzyma świadczenie z wyrównaniem za: kwiecień, maj i czerwiec.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w pytaniach i odpowiedziach informuje o najważniejszych zasadach uzyskiwania świadczenia:

Co będzie, jeśli złożymy wniosek po 1 lipca br.?

W takiej sytuacji otrzymamy świadczenie od tego miesiąca, w którym złożyliśmy wniosek. Jeśli zrobimy to do 10 dnia danego miesiąca – pieniądze otrzymamy w tym samym miesiącu. Jeśli później – zostaną nam wypłacone do końca następnego miesiąca, z wyrównaniem za miesiąc w którym złożyliśmy wniosek.

Jak można składać wniosek?

W Jaworznie wniosek można złożyć osobiście w:
Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Północna 9 b (Podwale)
Zespole Lecznictwa Otwartego Sp. z o.o. , ul. Grunwaldzka 235 (Podłęże)

Punkty przyjmowania wniosków są czynne w godz.:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek - 7:00-15:00
czwartek - 7:00-17:00

Ponadto wniosek można złożyć: przez internet – bankowość elektroniczną, PUE ZUS (czyli przez platformę usług elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych), portal informacyjno-usługowy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Emp@tia oraz ePUAP. Za pośrednictwem Poczty Polskiej. Będzie liczyć się data stempla pocztowego.

Co się stanie, jeśli we wniosku popełnimy błąd?

Do otrzymania świadczenia z wyrównaniem uprawnia data złożenia wniosku, czyli 1 lipca br.. Jeśli okaże się, że wniosek zawiera błędy, zostaniemy poproszeni o ich poprawienie. Będziemy mieli na to do 14 dni. Jeżeli zrobimy to w terminie wyznaczonym przez gminę wówczas otrzymamy świadczenie wychowawcze od 1 kwietnia 2016 r.

A co, jeśli nie dołączymy wszystkich potrzebnych dokumentów?

Tu sytuacja jest analogiczna. Jeśli we wniosku będzie brakować dodatkowych dokumentów wówczas gmina poprosi nas o uzupełnienie go w terminie od 14 do 30 dni (dokładny termin wyznacza gmina). Jeżeli zrobimy to w terminie wyznaczonym przez gminę wówczas otrzymamy świadczenie wychowawcze od 1 kwietnia 2016 r.

Czy urzędnicy mogą skontrolować, na co wydajemy pieniądze ze świadczenia?

W wyjątkowych wypadkach, gdy będą sygnały o marnotrawieniu wypłaconego świadczenia lub wydatkowaniu go niezgodnie z celem pracownicy pomocy społecznej mogą przeprowadzić skrócony wywiad środowiskowy. Takie zabezpieczenie jest zapisane w ustawie. Mogą również zadecydować o zamianie gotówki na świadczenia rzeczowe czy opłacanie usług. Jednak konstrukcja ustawy oparta jest na założeniu, że rodzice najlepiej wiedzą, na co przeznaczyć świadczenie. Nie ma obowiązku przechowywania paragonów ani rachunków.

Na jak długo jest przyznawane świadczenie?

W tym roku, wyjątkowo, aby uniknąć składania wniosków dwa razy, świadczenie jest przyznawane od kwietnia 2016 r. do 1 października 2017 r. W kolejnych latach będzie przyznawane od 1 października do 30 września kolejnego roku Wnioski w kolejnych latach, począwszy od 2017 r., będzie można składać od 1 sierpnia.

Źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, własne.