Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Radni zdecydowali o wystąpieniu z GZM

23 czerwca 2016, 16:42

Podczas czwartkowej Sesji Rady Miejskiej, jaworzniccy radni zdecydowali o wystąpieniu Jaworzna z Górnośląskiego Związku  Metropolitalnego. 10 czerwca br. z funkcji członka  Zarządu GZM zrezygnował również Prezydent Miasta Paweł Silbert.

Po stronie rządowej trwają zaawansowane prace nad nowym projektem ustawy o związku metropolitalnym w województwie śląskim. Należy założyć, że udział gmin GZM w nowym związku będzie obligatoryjny. To trudna sytuacja dla Jaworzna, z uwagi choćby na odrębność komunikacyjną, a integracja transportu publicznego ma być głównym zadaniem nowo tworzonego związku metropolitalnego.

Wejście do Metropolii oznacza, że miasta utracą część zadań własnych, realizowanych dziś samodzielnie. Zagrożenia jakie od dłuższego czasu sygnalizuje Prezydent Jaworzna Paweł Silbert to przede wszystkim utrata możliwości samodzielnego kształtowania rozwoju komunikacji miejskiej i władztwa planistycznego - zupełnie niezależny od Jaworzna zarząd Związku Metropolitalnego decydowałby o tym, czy i gdzie jaworznianie mogą budować swoje domy i lokalizować firmy. 

Jaworzno wyrosło przez ostatnie lata na lidera komunikacji publicznej. W założeniu projektu ustawy Metropolia mogłaby jednak przejąć na własność jaworznicki PKM. To zdecydowanie złe rozwiązanie dla jaworznian. Od lat budowana jest dobra marka miejskiej komunikacji: nowoczesne autobusy (w tym zakup nowego elektrycznego taboru), systemy dynamicznej informacji pasażerskiej, udogodnienia w autobusach i na przystankach. Ponadto Jaworzno realizując to zadanie może elastycznie kształtować linie i dostosowywać rozkłady jazdy do potrzeb mieszkańców.

Do Metropolii można wejść, opuszczenie jej nie będzie jednak możliwe. Wyjście Jaworzna ze struktur GZM to sygnał, że nasze miasto nie chce być brane pod uwagę przy tworzeniu przyszłego obszaru metropolitalnego.

Z uwagi na znaczenie decyzji, która będzie przesądzać o przyszłości Jaworzna przeprowadzone zostaną badania opinii publicznej, które pokażą co o pomyśle włączenia Jaworzna do Metropolii myślą jaworznianie.

Dalsza współpraca

Rezygnacja Pawła Silberta z funkcji członka Zarządu GZM oraz decyzja jaworznickich radnych o wystąpieniu miasta z Górnośląskiego Związku Metropolitalnego nie oznacza jednak zakończenia współpracy z gminami należącymi do związku. Jaworzno jest miastem członkowskim: Subregionu Centralnego, Śląskiego Związku Gmin i Powiatów oraz Związku Miast Polskich.