Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Zapoznaj się z planem dla nowego bloku 910MWe

17 czerwca 2016, 08:00

Od 17 czerwca do 15 lipca 2016 r. w dni robocze w godzinach pracy urzędu w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego przy ul. Grunwaldzkiej 52 można zapoznać się z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego infrastruktury przemysłowej i transportowej dla nowego bloku 910MWe w Jaworznie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Projekt obejmuje obszar zaznaczony na załączniku graficznym.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w czwartek, 14 lipca 2016 r. o godz. 15.00 w sali obrad Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33. Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, do 29 lipca 2016 r. może wnieść uwagi na piśmie.

Z projektem planu można się zapoznać również w Biuletynie Informacji Publicznej http://www.bip.jaworzno.pl/Article/id,18747.html