Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zmiana organizacji ruchu na Osiedlu Stałym

9 listopada 2012, 12:19

Wczoraj po południu została zmieniona organizacja ruchu na skrzyżowaniu ul. Armii Krajowej z ul. Katowicką w Osiedlu Stałym. Teraz pierwszeństwo mają kierowcy wyjeżdżający z podporządkowanej dotychczas ul. Armii Krajowej, a ustąpić muszą ci nadjeżdżający od strony Dąbrowy Narodowej. Dodatkowo - zgodnie z wnioskami mieszkańców, umożliwiono kierującym zawracanie na skrzyżowaniu ul. Grunwaldzkiej z ul. Wojska Polskiego.

Dzisiaj zostanie natomiast wprowadzona nowa organizacja na ul. Katowickiej w rejonie stacji paliw Lukoil umożliwiająca wyjazd ze stacji we wszystkich kierunkach. To również jest realizacja wniosków mieszkańców Osiedla Stałego i Dąbrowy Narodowej.

- By rozwiać wątpliwości kierowców co do pierwszeństwa na skrzyżowaniu ul. Katowickiej z ul. Armii Krajowej dla wyjeżdżających od strony Carrefoura wyjaśniamy, iż droga ta nie jest na tym skrzyżowaniu traktowana jako droga wewnętrzna, a jako pełnoprawna ulica podporządkowana - mówi Paweł Bednarek, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów. - Oznacza to, że jadący od strony Dąbrowy Narodowej zgodnie z zasadą „prawej ręki” muszą ustąpić pierwszeństwa osobom wyjeżdżającym spod marketu.

Początkowo należy spodziewać się utrudnień na każdym z tych skrzyżowań, gdyż kierowcy przyzwyczajeni są do dotychczas obowiązujących zasad. Apelujemy więc do kierujących o zachowanie w najbliższym czasie zwiększonej ostrożności w tym rejonie.

***

- Spodziewamy się również kolejnego zmniejszenia ilości pojazdów przejeżdżających tranzytem przez Dąbrowę Narodową. Po otwarciu obwodnicy tej dzielnicy początkowo ruch spadł o dwie trzecie, dziś zmalał do 20 proc. pierwotnego natężenia ruchu - tłumaczy Tomasz Tosza z Wydziału Inwestycji Miejskich. - Zgodnie z prognozami inżynierów transportu z katowickiego Inkomu możliwy jest dalszy spadek ruchu przez Dąbrowę do około 10 proc. ruchu pierwotnego.