Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Warsztaty dla seniorów

9 czerwca 2016, 10:02

W środę, 8 czerwca w Sali Obrad Urzędu Miejskiego odbyły się warsztaty dla jaworznickich seniorów - "Energia Seniora", organizowane przez Krystynę Banasik, Miejskiego Rzecznika Konsumentów oraz TAURON Obsługę Klienta. Celem spotkania było edukowanie seniorów jak bezpiecznie kupować energię elektryczną.

Inicjatywa jest odpowiedzią na nasilone działania nieuczciwych sprzedawców energii. W akcję zaangażowały się organizacje i stowarzyszenia działające na rzecz Seniorów, m.in. Uniwersytety III Wieku, Kluby Seniora, Związki Emerytów, Rencistów i Inwalidów i inne. Dzięki partnerom z III sektora organizatorzy mają szansę dotrzeć do jak największej grupy odbiorców. Inicjatorem akcji jest Rzecznik Praw Klienta działający w ramach spółki TAURON Obsługa Klienta.

Podstawowym celem inicjatywy jest uświadomienie osobom starszym, jak nie dać się oszukać przy zawieraniu umowy sprzedażowej. Uczestnicy warsztatów otrzymali pakiet wiedzy na temat sposobów ochrony swojego gospodarstwa domowego przed nieuczciwymi praktykami handlowymi akwizytorów proponujących zmianę sprzedawcy energii elektrycznej. Słuchacze poznali także zasady funkcjonowania rynku energii oraz powiązania pomiędzy obszarami sprzedaży i dystrybucji energii.