Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Remont przejazdu kolejowego w ciągu ul. Bukowskiej

7 czerwca 2016, 09:23

Miejski Zarząd Dróg i Mostów informuje, iż w związku z koniecznością wykonania przez Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe Sp. z o. o. remontu przejazdu kolejowego zlokalizowanego w ciągu ulicy Bukowskiej w Jaworznie, wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym.

Od najbliższego czwartku, 9 czerwca 2016 r. całkowicie zostanie zamknięty przejazd kolejowy - zarówno tory jak i jezdnia drogi. Objazd odbywać się będzie tymczasową drogą - bocznym pasem jezdni, wydzielonym specjalnie na potrzeby takiej organizacji ruchu. Powyższe utrudnienia mogą potrwać do początku lipca.

Obrazek