Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

JBO 2017: Czas na pomysły mieszkańców

3 czerwca 2016, 12:31

Zakończył się pierwszy etap konsultacji dotyczących Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok czyli spotkania informacyjne w poszczególnych obszarach konsultacyjnych. Teraz nadszedł czas na pomysły mieszkańców. Na ich składanie jaworznianie mają aż 28 dni - od 3 do 30 czerwca.

- Wzorem poprzednich edycji na spotkaniach prezentowaliśmy najważniejsze informacje dotyczące nowej edycji JBO - tłumaczy Łukasz Kolarczyk, naczelnik Biura Promocji i Informacji. - Rozmawialiśmy z mieszkańcami m.in. o sposobie zgłaszania inicjatyw zarówno ogólnomiejskich jak i lokalnych, trybie ich weryfikacji oraz zasadach późniejszego głosowania.

Podczas prowadzonych konsultacji spośród mieszkańców każdego obszaru wybierano przedstawicieli, którzy będą uczestniczyli w pracach komisji badających wnioski i liczących głosy.

Czwarta edycja Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego zwiastuje duże zmiany. Przede wszystkim otwiera się on na projekty ogólnomiejskie. Projekty lokalne będą nadal realizowane w 20 obszarach konsultacyjnych, jednak kwota przeznaczona na ich realizację, jest stałą w wysokości 75 tys. zł na każdy obszar. Osobna pula 1 mln zł zostanie przeznaczona na część ogólnomiejską JBO. Ze względu na liczne uwagi mieszkańców z definicji zadania publicznego wyłączono inwestycje i remonty na terenie placówek oświatowo-wychowawczych. Nowością jest również wprowadzenie dodatkowego trzydniowego terminu na uzupełnienie braków formalnych we wnioskach. Na kartach do głosowania ponownie pojawi się numer PESEL, który znacznie ułatwi identyfikację i weryfikację głosów.

Wnioski z pomysłami zadań zarówno lokalnych jak i ogólnomiejskich mogą składać wszyscy mieszkańcy. Formularze wniosków są dostępne w punktach informacyjnych. Można je również ściągnąć ze strony internetowej www.jbo.jaworzno.pl. Nabór wniosków potrwa do 30 czerwca!

Maraton pisania wniosków
Wzorem ubiegłego roku - aby zainteresować ideą budżetu obywatelskiego i zachęcić do składania swoich pomysłów jak najwięcej mieszkańców - w czwartek, 16 czerwca w Sali Obrad Urzędu Miejskiego, w godz. od 10.00 do 17.00 odbędzie się "Maraton pisania wniosków". W tym dniu mieszkańcy będą mogli skorzystać z kompleksowej pomocy pracowników magistratu m.in. przy wypełnianiu i weryfikacji wniosków, sprawdzaniu własności terenów i wycenie projektu. Spotkanie będzie także szansą, by wymienić się spostrzeżeniami i zapoznać się z pomysłami innych wnioskodawców.

- Podczas "Maratonu pisania wniosków", oprócz aspektów merytorycznych i technicznych dotyczących weryfikacji wniosków, terenów czy wstępnej wyceny projektów, mieszkańcy będą mogli wymienić się również pomysłami na zagospodarowanie swoich dzielnic - dodaje Łukasz Kolarczyk.

Szczegółowe informacje na temat JBO oraz zasad wypełniania wniosków można uzyskać pod nr tel. (32) 61 81 582 oraz pod adresem e-mail: jbo@um.jaworzno.pl.

Więcej na www.jbo.jaworzno.pl

Obrazek