Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Ścieki kontrolowane

2 czerwca 2016, 11:00

Ruszyły kolejne kontrole posesji - mieszkańców odwiedzają funkcjonariusze Straży Miejskiej oraz pracownicy wodociągów. A wszystko po to, by uświadomić jaworznianom, jak duży wpływ na środowisko ma prawidłowe odprowadzanie ścieków i podłączanie się do kanalizacji.

Mieszkańcy osiedla Bory, Warpie oraz ulic Koniówka i Lipnika, mają ostatnie 4 miesiące na podłączenie się do kanalizacji. Zgodnie z prawem na właścicielu nieruchomości ciąży obowiązek przyłączenia się do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Obowiązek taki nakłada ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Właściciel nieruchomości ma zapewnić czystość i porządek poprzez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Nawet posiadanie bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe (szamba), nie zwalnia z tego obowiązku.

Kontrole

Rozpoczynające się kontrole Straży Miejskiej i Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji dotyczyć będą właśnie powyższego obowiązku. Podczas kontroli mieszkańcy winni okazać się dokumentami świadczącymi o podłączeniu posesji do sieci kanalizacyjnej, np. umową z MPWiK na odbiór ścieków. 

- Pod lupę wzięte zostaną także szamba, a dokładniej kwity  mówiące o ilości zużytej wody oraz o ilości wywożonych ścieków ze zbiorników bezodpływowych. W przypadku niezgodności oraz  w przypadku nie wywiązania z obowiązku podłączenia się, na właściciela może zostać nałożony mandat w wysokości 500 zł. Oprócz tego, adresy nieruchomości wyposażonych w szamba, które jeszcze działają na terenie nowo wybudowanej kanalizacji, mogą zostać skierowane do kontroli przez Powiatowy Nadzór Budowlany. Może się to wiązać z koniecznością przedstawienia dokumentów potwierdzających szczelność zbiornika bezodpływowego - tłumaczy Sławomir Grucel rzecznik Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.

Dla osób z powyższych dzielnic, które jeszcze nie podłączyły się do sieci, to przysłowiowy "ostatni dzwonek”. Końcowy termin budowy przyłącza upływa 30 września 2016 r. Rok 2016 jest kolejną szansą otrzymania dotacji pochodzącej ze środków Urzędu Miasta tj. 50% wartości przyłącza, jednak nie więcej niż 2000 zł. Wszelkich informacji w tej sprawie można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej ul. Dwornickiego 5, pod nr telefonu (32) 616 16 82, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Przyłącza kanalizacyjne.

Budowę przyłącza można także zlecić firmie MPWiK. W cenie usługi zleconej wodociągom mamy pełną obsługę. Wodociągi wykonają projekt, uzgodnienia branżowe oraz geodezyjne, a także wybudują przyłącze udzielając na nie 10 lat gwarancji. Dodatkowo część płatności może być rozłożona na raty.