Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Pierwszoklasiści w 13 szkołach

31 maja 2016, 13:03

Od września w trzynastu z piętnastu jaworznickich szkół podstawowych naukę rozpoczną uczniowie klas pierwszych. Pierwszoklasistów zabraknie w Szkole Podstawowej nr 9 na Górze Piasku i w Szkole Podstawowej nr 20 w Byczynie.

Od nowego roku szkolnego 2016/2017 obowiązkiem szkolnym objęte zostaną dzieci w wieku siedmiu lat. To jedna ze zmian w oświacie, które nastąpiły wskutek nowelizacji ustawy o systemie oświaty, która weszła w życie 23 stycznia 2016r.

- Zgodnie z ustawą, od roku szkolnego 2016/2017 obowiązkiem szkolnym będą objęte dzieci od 7 roku życia - mówi Zbigniew Mika naczelnik Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Jaworznie. - Dziecko 6-letnie będzie miało prawo do rozpoczęcia nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej, o ile korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole.

Jeśli dziecko 6-letnie nie uczęszczało do przedszkola, rodzice również będą mogli zapisać je do pierwszej klasy. W takim przypadku niezbędna jednak będzie opinia z poradni psychologiczno - pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Kontynuacja nauki w klasie I. lub II.

Dzieci urodzone w 2009 r., które są już w szkole w roku szkolnym 2015/2016, będą mogły na wniosek rodziców - kontynuować naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej w roku szkolnym 2016/2017. Rodzic musiał jednak złożyć stosowny wniosek do dyrektora szkoły do 31 marca 2016 r. Dziecko nie będzie podlegało klasyfikacji rocznej, a tym samym promowaniu do klasy drugiej; jeżeli rodzice zdecydują, że ich dziecko będzie kontynuować naukę w klasie pierwszej w szkole, do której uczęszcza, wobec tego dziecka nie będzie przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.  Z takiej możliwości skorzystali rodzice ponad 40 dzieci.

Dziecko może też przejść do przedszkola, jeżeli znajdzie się dla niego miejsce. Dzieci urodzone w I połowie 2008 r., które w roku szkolnym 2015/2016 chodzą do klasy II szkoły podstawowej, na wniosek rodziców, złożony do 31 marca 2016 r., mogły - w roku szkolnym 2016/2017 kontynuować naukę w klasie II.

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Dzieciom, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego będzie można odroczyć obowiązek szkolny, jednak nie dłużej niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. W tym przypadku dziecko będzie kontynuowało przygotowanie przedszkolne.

15 klas pierwszych

- Nowelizacja ustawy o systemie oświaty ponownie nałożyła rozpoczęcie realizacji obowiązku szkolnego na siedmiolatków. Tym samym tegoroczne sześciolatki pozostały na następny rok szkolny w przedszkolach. Nadmienić jednak należy, że ustawa daje sześciolatkom możliwość rozpoczęcia edukacji w klasie I szkoły podstawowej pozostawiając decyzję w tym zakresie rodzicom dziecka - dodaje naczelnik Mika.

W rezultacie na podstawie danych, uwzględniających zamieszkiwanie dzieci w obwodach szkolnych różnych szkół podstawowych, wyników prowadzonych we wszystkich szkołach podstawowych zapisów do klasy pierwszych oraz mając na uwadze to, że ustawa zezwala na utworzenie w roku szkolnym oddziału klasy pierwszej liczącego już 12 uczniów, ustalona została lista szkół podstawowych w Jaworznie, w których w nowym roku szkolnym naukę rozpoczną pierwszoklasiści.

Zaplanowano utworzenie oddziałów w trzynastu z piętnastu działających w Jaworznie szkół podstawowych.

- Ze względu na bardzo małą liczbę potencjalnych kandydatów nie zostaną utworzone oddziały klasy I w dwóch szkołach, to jest w Szkole Podstawowej nr 9 przy ul. Batorego 48 - Góra Piasku (dwoje dzieci) oraz w Szkole Podstawowej nr 20 w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Nauczycielskiej 12 - Byczyna (troje dzieci). Dzieciom tym, w terminie do 15 czerwca 2016 r, Prezydent wskaże jedną ze szkół podstawowych, w których realizować one będą obowiązek szkolny - mówi Zbigniew Mika.

Jeżeli droga z domu do szkoły przekracza 3 km, koszty transportu ucznia pokrywa gmina.

Wykaz szkół podstawowych w których utworzone zostaną w roku szkolnym 2016/2017 klasy pierwsze:

 1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki (Śródmieście) - 2 oddziały;
 2. Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Kochanowskiego w Jaworznie,  (Niedzieliska) - 1 oddział integracyjny;
 3. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworznie (Osiedle Stałe) - 1 oddział;
 4. Szkoła Podstawowa nr 6 im. Stefana Żeromskiego w Jaworznie (Podwale) - 1 oddział;
 5. Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Jaworznie (Podłęże) - 2 oddziały integracyjne;
 6. Szkoła Podstawowa nr 8 im. Władysława Broniewskiego (Dąbrowa Narodowa) - 1 oddział;
 7. Szkoła Podstawowa nr 10 im. Wojska Polskiego (Szczakowa) - 1 oddział;
 8. Szkoła Podstawowa nr 14 im. Majora Henryka Sucharskiego w Jaworznie - 1 oddział;
 9. Szkoła Podstawowa nr 15 im. Jana Brzechwy w Jaworznie Podłęże) - 1 oddział;
 10. Szkoła podstawowa nr 16 im. Konstytucji 3 Maja w Jaworznie (Podwale) - 1 oddział;
 11. Szkoła Podstawowa nr 18 im. Tadeusza Kościuszki w Jaworznie (Ciężkowice) - 1 oddział,
 12. Szkoła Podstawowa nr 19 im. Mikołaja Kopernika w Jaworznie (Jeziorki) - 1 oddział;
 13. Szkoła Podstawowa nr 22 im. Generała Józefa Bema w Jaworznie (Jeleń) - 1 oddział.