Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Światowy Dzień bez Tytoniu

23 maja 2016, 08:35

fot. fotolia.com

fot. fotolia.com

31 maja obchodzić będziemy Światowy Dzień bez Tytoniu. Tegorocznym akcja Światowej Organizacji Zdrowia prowadzona jest pod nazwą - "Jednolite opakowania wyrobów tytoniowych - fakty i wyzwania".

- Obok podwyższania akcyzy i ograniczania nielegalnego obrotu, wprowadzenie jednolitych, wystandaryzowanych opakowań wyrobów tytoniowych (nie zawierających logo, kolorów, firmowych obrazków ani informacji reklamujących/promujących dany wyrób tytoniowy) we wszystkich krajach będących sygnatariuszami Ramowej Konwencji Światowej Organizacji Zdrowia o Ograniczeniu Użycia Tytoniu stanowi istotny element walki z paleniem tytoniu, ponieważ zmniejsza atrakcyjność papierosów, ogranicza stosowanie opakowań jako formy reklamy i promocji wyrobów tytoniowych oraz zwiększa skuteczność profilaktyki i ostrzeżeń zdrowotnych - tłumaczy Katarzyna Domagała z Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Jaworznie.

Głównymi zamierzeniami tegorocznych obchodów Światowego Dnia bez Tytoniu jest:

  • podkreślenie roli jednolitych opakowań jako części całościowego i wielosektorowego podejścia do ograniczania palenia tytoniu na świecie,
  • dostarczenie rzetelnych i przekonujących informacji na temat jednolitych opakowań,
  • zachęcenie państw członkowskich do wzmocnienia działań związanych z pakowaniem i etykietowaniem opakowań, a także ograniczenie reklamowania, promowania i sponsorowania wyrobów tytoniowych,
  • wspieranie państw członkowskich przed ingerencją przemysłu tytoniowego w procesy polityczne związane z ujednolicaniem opakowań.