Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Dzień Otwarty dla absolwentów w Powiatowym Urzędzie Pracy

11 maja 2016, 13:16

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie zaprasza w czwartek, 12 maja br. na Dzień Otwarty dla absolwentów Szkół Zasadniczych Zawodowych, Ponadgimnazjalnych i Ogólnokształcących,  podczas których zaprezentowane zostaną oferty PUP w zakresie aktywizacji zawodowej i wejścia na rynek pracy.

- W trakcie spotkań z młodzieżą doradcy zawodowi, doradcy klienta, specjaliści ds. aktywizacji, pracownicy działu ewidencji świadczeń i rejestracji przedstawią wszystkie możliwe formy pomocy jakie Urząd oferuje osobom młodym wchodzącym na rynek pracy - mówi Grażyna Bąba Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie. - Młodzieży zostanie również przybliżona rola doradców klienta i doradców zawodowych w wyborze szkoleń, dalszej drogi edukacji i zawodu. Młodzież zostanie także zapoznana z prawami i obowiązkami osób bezrobotnych, możliwościami korzystania ze stażu, ofert pracy oraz dotacji na otwarcie własnej działalności.

Dzień Otwarty odbędzie się w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie (ul. Północna 9b) w najbliższy czwartek, 12 maja 2016 r., w godzinach od 10:00 do 17:00.

Obrazek