Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Spotkanie organizacji pozarządowych

27 kwietnia 2016, 15:56

W sali obrad Urzędu Miejskiego, odbyło się kolejne spotkanie organizacji pozarządowych działających na terenie Jaworzna. Podczas zebrania podsumowano m.in. współpracę w 2015 roku. Organizatorem spotkania była Monika Bryl, Zastępca Prezydenta Miasta Jaworzna.

- Podczas spotkania podsumowano współpracę z organizacjami pozarządowymi za rok 2015 oraz przeprowadzono szkolenie z zakresu sprawozdawczości z uwzględnieniem najczęściej popełnianych błędów przez organizacje pozarządowe - mówi Krystyna Bojęś, kierownik Referatu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Urzędu Miejskiego w Jaworznie.

W sali obrad dyskutowano również na temat prawidłowego sposobu rozliczenia osobowego wkładu własnego. Blok szkoleniowy poprowadził Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych realizujący projekt "Profesjonalizm = Skuteczność", finansowany ze środków Urzędu Miejskiego w Jaworznie.

ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek