Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Kolejne porozumienie z JIG-iem podpisane

26 kwietnia 2016, 15:24

Dzisiaj w sali obrad Urzędu Miejskiego prezydent Paweł Silbert podpisał porozumienie o współpracy z Jaworznicką Izbą Gospodarczą. To kontynuacja sformalizowanej w 2013 r. współpracy pomiędzy Miastem a JIG-iem, tym razem na lata 2016-2019.

- Cieszę się, że dzisiaj podpisujemy kolejne porozumienie pomiędzy miastem a Jaworznicką Izbą Gospodarczą - mówił podczas spotkania prezydent Paweł Silbert. - Takie porozumienia warto zawierać, honorować i realizować.

Przypomnijmy, że z inicjatywą nawiązania współpracy wystąpiła w 2013 r. Jaworznicka Izba Gospodarcza, a Prezydent Miasta Paweł Silbert zaakceptował tę propozycję, jako szansę na rozwój przedsiębiorczości i współpracę w wielu obszarach gospodarczych.

Przykładem dotychczasowej współpracy jest m.in. wspólnie wypracowana stawka podatków lokalnych na 2016 r. oraz znaczne obniżenie podatków od środków transportowych.

- Mam nadzieję, że nasza dalsza współpraca przyniesie jeszcze więcej korzyści, bo rozwój przedsiębiorczości ma poważny wpływ na rozwój miasta - mówił Jerzy Zamarlik, prezes JIG-u.

Efektem współpracy jest podpisane dzisiaj drugie już porozumienie - tym razem na lata 2016-2019, które - oprócz prezydenta Silberta - podpisali także Prezes JIG Jerzy Zamarlik oraz Skarbnik JIG Olga Kotulska. Głównymi celami zawartego porozumienia jest m.in. promocja potencjału lokalnej przedsiębiorczości i miasta na terenie Polski i poza jej granicami oraz szersze wykorzystywanie opinii stron porozumienia w procesach decyzyjnych wpływających na rozwój miasta i przedsiębiorczości.

Obrazek
Obrazek