Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Jaworznicki „WF na 100%”

21 kwietnia 2016, 15:54

W czwartek, 21 kwietnia podsumowano prowadzoną w mieście III. edycję akcji "WF na 100%". Podczas uroczystej gali wręczono nagrody, wyróżnienia i podziękowania. Ponadto zebrani zapoznali się z wynikami przeprowadzonej wśród młodzieży ankiety oraz wysłuchali prelekcji doradcy metodycznego.

"WF na 100%" - to akcja skierowana do uczniów, nauczycieli wychowania fizycznego oraz dyrektorów szkół gimnazjalnych z terenu miasta Jaworzna. Organizatorem III. edycji jest Stowarzyszenie Jaworzno Moje Miasto, które przy wsparciu: Urzędu Miejskiego, Zespołu Lecznictwa Otwartego, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jaworznie oraz doradcy metodycznego z wychowania fizycznego, zachęcało do udziału w akcji dyrektorów jaworznickich szkół gimnazjalnych.

W tej edycji udział wzięło 6 gimnazjów z Jaworzna: Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2, Gimnazjum nr 4, Gimnazjum nr 5, Gimnazjum nr 9 oraz Gimnazjum nr 10. W każdej z tych placówek przeprowadzona została ankieta dot. sportu i lekcji wf-u.

- Celem badania ankietowego było określenie poziomu zainteresowania uczniów lekcjami wychowania fizycznego i sportem ogólnie oraz poznanie ich opinii o organizacji i sposobach prowadzenia lekcji wychowania fizycznego, zwłaszcza wśród uczniów niećwiczących – mówił podczas spotkania, Maciej Stanek, przedstawiciel organizatora tegorocznej edycji programu.

Po przedstawieniu wyników badania, zebrani wysłuchali prelekcji Mariusza Kowalskiego, doradcy metodycznego z wychowania fizycznego pt. „Problemy wychowawcze na lekcjach wychowania fizycznego”.

W akcji - oprócz nagród dla szkół - wręczono indywidualne wyróżnienia m.in. dla najlepszych sportowców, za najlepszą frekwencję i największy postęp procentowy, a także podziękowania dla koordynatorów sportowych oraz dla osób zaangażowanych w realizację akcji.

Nagrody i wyróżnienia zwycięzcom wręczyli: Tadeusz Kaczmarek Zastępca Prezydenta Miasta Jaworzna, Ewa Zuber Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej, Jacek Nowak Prezes Zespołu Lecznictwa Otwartego oraz Celina Galera – Cebo Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Jaworznie. Gościem uroczystości był Poseł na Sejm RP Dariusz Starzycki.

III. edycja akcji "WF na 100%”:
1. Gimnazjum nr 2,
2. Gimnazjum nr 4,
3. Gimnazjum nr 9,
4. Gimnazjum nr 1,
5. Gimnazjum nr 10,
6. Gimnazjum nr 5.

Szczegółowe informacje dotyczące programu dostępne są na stronie internetowej  www.wfna100procent.org
 

ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek