Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Dyrektorzy szkół wybrani

15 kwietnia 2016, 14:17

Znane są już wyniki konkursów na dyrektorów dziewięciu jaworznickich placówek oświatowych. Po przeprowadzonych rozmowach, powołana przez Prezydenta Miasta komisja konkursowa wybrała kandydatów, którzy będą kierowali szkołami i przedszkolami przez najbliższych 5 lat.

- Kandydata na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki wyłania się w drodze konkursu i - zgodnie z przepisami wynikającymi z ustawy o systemie oświaty - powierza mu się pełnienie tej funkcji na pięć kolejnych lat szkolnych, począwszy od 1 września 2016 r. - wyjaśnia zastępca prezydenta Tadeusz Kaczmarek. - W skład powołanej przez Prezydenta Miasta komisji konkursowej, której zadaniem jest wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora wchodzi trzech przedstawicieli organu prowadzącego szkołę lub placówkę, dwóch przedstawicieli organu sprawującego nadzór pedagogiczny, a także po jednym przedstawicielu rady pedagogicznej, rady rodziców i zakładowej organizacji związkowej.

Po wręczeniu przez prezydenta Pawła Silberta w najbliższym czasie powierzeń, Przedszkolem Miejskim nr 15 nadal będzie kierowała Małgorzata Wąsowicz, Przedszkolem Miejskim nr 18 - Małgorzata Sowa, natomiast Przedszkolem Miejskim nr 19 - Marzena Wójcik. Najlepszym kandydatem na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 okazała się Dorota Zięba, z kolei Szkołą Podstawową nr 22 pokieruje Maria Świat. W Zespole Szkół Ogólnokształcących dyrektorem będzie Marta Figura, a stanowisko dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego komisja konkursowa wybrała Małgorzatę Szafrańską, a Gimnazjum nr 11 po raz kolejny pokieruje Alicja Gaudyn. Dyrektorem Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im.  Grażyny Bacewicz zostanie ponownie Wacław Dzierwa.

Nie wyłoniono natomiast kandydata na dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Konkurs na to stanowisko został ponownie ogłoszony.