Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Cena wody i ścieków bez zmian

14 kwietnia 2016, 12:02

Jest propozycja, aby cena wody i ścieków w 2016 roku nie uległa zmianie. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji złożyło wniosek o przedłużenie obecnie obowiązującej taryfy do lipca 2017 roku. Oznacza to, że cena wody utrzymana będzie na poziomie 5,23 zł, a ścieki na poziomie 8,95 zł za metr sześcienny. Jeszcze w kwietniu propozycja trafi pod obrady Rady Miejskiej.  

- Jeśli nasza propozycja znajdzie aprobatę radnych to obniżona w 2014 roku o 16 groszy cena wody nie ulegnie zmianie już po raz drugi. Podobnie ma się sprawa z opłatami stałymi, których wartość także od kilku lat nie była zwiększana - mówi Rafał Łabaj, wiceprezes ds. finansowych MPWiK Sp. z o. o.

Zarząd MPWiK tłumaczy swoją decyzje m.in. faktem, iż w ostatnich latach podejmowane działania inwestycyjne z zakresu modernizacji i uszczelnienia sieci wodociągowej, a także inwestycje odnoszące się do rozbudowy infrastruktury kanalizacyjnej przyniosły spodziewane i zamierzone efekty. Mieszkańcy chętnie podłączają się do sieci kanalizacyjnej, widząc w tym znaczne oszczędności, a wybudowana w 2013 roku Stacja Uzdatniania Wody "Piaskownia" pozwoliła na zmniejszenie zakupu wody od zewnętrznych dostawców. Spółka od lat podejmuje także szereg działań z zakresu restrukturyzacji i optymalizacji kosztów, m.in. poprzez dyscyplinę wydatków w każdej komórce organizacyjnej, zakup sprzętu pozwalającego zmniejszyć koszty bieżącej eksploatacji, a także poprzez wprowadzenie comiesięcznego odczytu i rozliczenia odbiorców, elektronicznej faktury oraz efektywnej windykacji należności.