Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Zapoznaj się z planem "Pechnik - Słoneczna"

14 kwietnia 2016, 11:57

Od 1 do 29 kwietnia 2016 r. w dni robocze w godzinach pracy urzędu w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego przy ul. Grunwaldzkiej 52 można zapoznać się z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Pechnik - Słoneczna" w Jaworznie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Projekt sporządzany jest w granicach określonych na załączonej mapce.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie sięw czwartek, 21 kwietnia 2016 r. w Urzędzie Miejskim w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33 (sala obrad) o godz. 17.00. Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte z projekcie planu miejscowego, do 16 maja 2016 r. może wnieść uwagi na piśmie.

Z projektem planu można zapoznać się również w Biuletynie Informacji Publicznej.