Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Remont budynku przy ul. Górnośląskiej 1

6 kwietnia 2016, 13:34

Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych niebawem wybierze wykonawcę remontu budynku przy ul. Górnośląskiej 1 na Górze Piasku. Dzięki remontowi będą mogły powrócić działające tu wcześniej instytucje czyli filia Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz klub Miejskiego Centrum Kultury i Sportu "Szczak".

Budynek przy ul. Górnośląskiej 1 to ważna lokalizacja na kulturalno - oświatowej mapie Jaworzna. Funkcjonowały tutaj filie biblioteki miejskiej, klub MCKiS-u, w czasie remontu swojej siedziby w centrum działało tu także Muzeum Miasta Jaworzna, a przez pewien okres swoją siedzibę miała orkiestra "Archetti". Tutaj spotykali się między innymi członkowie Harcerskiego Kręgu Seniora oraz inne kluby i inne organizacje. W budynku prowadzona jest także istotna dla mieszkańców działalność prywatnych przedsiębiorstw. Znajduje się tu między innymi niepubliczne przedszkole i gabinet stomatologiczny. Niestety jakiś czas temu organy Nadzoru Budowlanego orzekły, że budynek musi przejść gruntowny remont, aby mógł być dalej bezpiecznie użytkowany.

- Planujemy w tym roku przeprowadzić tutaj poważna prace remontowe, aby placówki oświatowo - kulturalne tak ważne dla okolicznych mieszkańców mogły powrócić na swoje miejsce - wyjaśnia dyrektor MZNK Tomasz Jewuła.

Do najważniejszych prac należy wzmocnienie stropu w pomieszczeniach zajmowanych przez bibliotekę. Oprócz tego w budynku planowana jest między innymi przebudowa klatek schodowych i węzłów sanitarnych oraz pomieszczeń klubu "Szczak" i biblioteki. Zostanie wymieniona stolarka okienna i drzwiowa, wykonana brakująca wentylacja budynku, remont pomieszczeń zaplecza kuchennego, remont instalacji wodno - kanalizacyjnej, elektrycznej oraz centralnego ogrzewania.

W przyszłości planowane jest także wykonanie windy i podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz remont pozostałych pomieszczeń w budynku. Na tegoroczne prace MZNK zabezpieczył pieniądze w kwocie przekraczającej 869 tys. zł. Aktualnie trwa procedura przetargowa, w której zostanie wybrany wykonawca prac. Planowany termin ich zakończenia to sierpień tego roku.