Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Konkursy na dyrektorów szkół

4 kwietnia 2016, 09:27

fot. fotolia.com

fot. fotolia.com

W najbliższych dniach odbędą się konkursy na stanowiska dyrektorów 10 placówek oświatowych w naszym mieście. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, nowi dyrektorzy zostaną wybrani na pięcioletnią kadencję.

- Kandydata na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki wyłania się w drodze konkursu i - zgodnie z przepisami wynikającymi z ustawy o systemie oświaty - powierza mu się pełnienie tej funkcji na pięć kolejnych lat szkolnych, począwszy od 1 września 2016 r. - wyjaśnia zastępca prezydenta Tadeusz Kaczmarek. - W skład powołanej przez Prezydenta Miasta komisji konkursowej wchodzi trzech przedstawicieli organu prowadzącego szkołę lub placówkę, trzech przedstawicieli organu sprawującego nadzór pedagogiczny, a także po jednym przedstawicielu rady pedagogicznej, rady rodziców i zakładowej organizacji związkowej.

W środę, 6 kwietnia komisja konkursowa wybierze dyrektorów Przedszkoli Miejskich nr 15, nr 18 i nr 19. 7 kwietnia zaprezentują się kandydaci na dyrektorów Szkoły Podstawowej nr 5 i nr 22 oraz Gimnazjum nr 11. Z kolei 8 kwietnia poznamy dyrektorów II Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Ogólnokształcących oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Natomiast w poniedziałek, 11 kwietnia komisja wybierze dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Grażyny Bacewicz.

Wyniki konkursów wkrótce na www.jaworzno.pl.