Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Oświadczenie Prezydenta Miasta

1 kwietnia 2016, 14:46

W związku z pojawiającymi się informacjami o podejrzeniach wobec pracowników Urzędu Miejskiego w Jaworznie, dotyczących rzekomego uzyskiwania korzyści majątkowych w związku z realizacją inwestycji przebudowy Rynku, informuję, że zwróciłem się do Prokuratury Rejonowej w Jaworznie z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie oraz podjęcie działań mających na celu wyjaśnienie wszelkich pojawiających się wątpliwości. Liczę na szybkie wyjaśnienie sprawy przez Prokuraturę. W przypadku braku potwierdzenia zarzutów, Gmina Miasta Jaworzna podejmie działania prawne mające na celu ochronę jej dobrego imienia.

Paweł Silbert
Prezydent Miasta Jaworzna

Komunikat Urzędu Miejskiego

Obrazek