Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

O łączniku raz jeszcze

30 marca 2016, 16:22

Nie ustaje dyskusja na temat budowy drogi łączącej ulicę Tysiąclecia z ul. Grunwaldzką na Osiedlu Stałym. Sprawa "łącznika" była dzisiaj szeroko omawiana podczas sesji Rady Miejskiej, na której przedstawiono prezentację pokazującą kulisy prac planistycznych i konsultacji społecznych poświęconych m.in. temu projektowi.

Swoje racje przeciwko budowie nowej drogi starali się podczas obrad przedstawić zarówno niektórzy radni opozycji, jak i mieszkańcy Osiedla Stałego. Choć można by się zgodzić z zasadnością niektórych argumentów, nad którymi można było dyskutować na etapie planistycznym i podczas konsultacji społecznych, teraz - gdy umowa na wykonanie inwestycji jest już podpisana, a prace budowlane są w trakcie realizacji - urząd nie ma możliwości wycofania się z projektu, który przez Radę Miejską był zaakceptowany już w latach 2006-2008. Dlaczego wtedy mieszkańcy dzielnicy i reprezentujących ich radni nie wnosili zastrzeżeń? Na to pytanie nikt nie potrafi odpowiedzieć.

Można przypuszczać, że dokumenty planistyczne nie interesują zbyt dużej ilości osób, a przez okres niemal dziesięciu lat mieszkańcy mogli zapomnieć o tym, że radni zdecydowali o budowie drogi w rejonie Parku Lotników. Sęk w tym, że zarówno o rewitalizacji samego parku, a także mającym powstać łączniku szeroko dyskutowano z mieszkańcami Osiedla Stałego także w roku ubiegłym, podczas realizacji projektu "Wleć do parku". To właśnie sami jaworznianie zaprojektowali wtedy plan rewitalizacji tej części miasta nie kwestionując zasadności powstania łącznika, który docelowo ma odciążyć ulicę Armii Krajowej i upłynnić ruch w całym osiedlu. Warto wspomnieć, że w warsztatach planistycznych wzięło wtedy udział około 400 osób i to oni poświęcili wiele wysiłku i pracy, by zaplanować rozwój Osiedla Stałego. Czy ich konsekwentna, rzetelna i przemyślana praca ma iść dzisiaj na marne z powodu "spontanicznego" protestu"? Kto powinien ocenić i zadecydować, racje której grupy mieszkańców są ważniejsze?

Osoby chcące zagłębić się w merytorykę tej sprawy, pozbawioną nieprawd, półprawd i plotek, które narosły wokół tematu budowy łącznika zachęcamy do zapoznania się z prezentacją publikowaną poniżej, a także artykułem pt. "Fakty i mity na temat inwestycji w Osiedlu Stałym".