Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Prezentacja Studium Transportowego

21 marca 2016, 15:30

W poniedziałek - 21 marca - tuż po godz. 10.00 w Sali Obrad Urzędu Miejskiego rozpoczęła się pierwsza publiczna prezentacja wyników Studium Transportowego wschodniej części aglomeracji górnośląskiej. Najpierw założenia i metodologię przeprowadzonych badań oraz wnioski płynące z opracowania przedstawili twórcy studium z firmy inkom s.c., a w drugiej części spotkania wszyscy jego uczestnicy mogli wziąć udział w dyskusji na temat mobilności miejskiej w kontekście zaprezentowanego dokumentu. Swoimi spostrzeżeniami podzielili się m.in. prezydenci Paweł Silbert i Arkadiusz Chęciński oraz radni z Sosnowca i Mysłowic.

Przypomnijmy, że przygotowane Studium jest bezprecedensowym opracowaniem zajmującym się mobilnością miejską. Nie tylko ze względu na wielosektorowość, nie tylko z powodu obszerności badanego terenu, ale głównie z powodu wyjątkowej współpracy trzech miasta - Sosnowca, Mysłowic i Jaworzna, które sfinansowały badania. Trzy miasta w poczuci odpowiedzialności za wiarygodność Studium zamówiły pomiary również poza swoimi miejskimi granicami - od Wojkowic przez Dąbrowę Górniczą, Będzin, Czeladź i Sławków. Pomierzono setki tysięcy samochodów, autobusów i pociągów. Przepytano reprezentantów kilkunastu tysięcy gospodarstw domowych. I cała ta wiedza została przetworzona na potrzeby zaprezentowanej dokumentacji.

Wśród najważniejszych wniosków wynikających ze sporządzonego Studium Transportowego znalazły się:

 • Przeanalizowany, projektowany układ drogowy spełnia kryteria efektywności ekonomicznej na dobrych parametrach, pod warunkiem zoptymalizowania zakresu jego realizacji.
 • Docelowy układ komunikacyjny obszaru analiz nie może być projektowany w oderwaniu od pozostałej części aglomeracji na co wyraźnie wskazują wyniki badań zachowań komunikacyjnych mieszkańców, które wykazały silne powiązania wewnątrzregionalne, oraz prognozowane utrudnienia komunikacyjne w nadchodzących latach.
 • Docelowy układ komunikacyjny musi być oparty na silnym podsystemie komunikacji zbiorowej opartej głównie o trakcję szynową (tramwaj, kolej). Trakcja autobusowa z uwagi na brak możliwości wprowadzenia w obszarach zurbanizowanych aglomeracji buspasów w miarę wzrostu ruchu drogowego (do około roku 2025 /+ 10 lat/) będzie wyczerpywała swoje możliwości rozwojowe przy jednoczesnym spadku parametrów eksploatacyjnych.
 • Super pilnym zadaniem (z uwagi na czas jaki musi upłynąć od pomysłu do realizacji) jest podjęcie decyzji o przystąpieniu do projektowania i realizacji niezależnego, szynowego systemu ruchu pasażerskiego obejmującego swym zasięgiem całą aglomerację poszerzoną o obszary tradycyjnie silnie z nią powiązane. Zaniechanie tych działań doprowadzić może w perspektywie 10-15 do zapaści komunikacyjnej regionu i do znacznego spadku jego atrakcyjności jako miejsca do inwestowania i mieszkania.
 • Przeprowadzone analizy ruchowe i ekonomiczne realizacji Drogowej Trasy Średnicowej wschód wykazały zasadność jej realizacji.
 • Uzyskane parametry efektywności ekonomicznej DTŚ z nawiązką spełniają wymogi pozwalające na uzyskanie dofinansowania inwestycji ze środków UE.
 • Opracowane w ramach realizacji studium transportowego bazy danych i powiązane z nimi modele ruchowe powinny stać się codziennym narzędziem w dalszych pracach nad regionem w wielu dziedzinach jak:
  - szeroko rozumiana komunikacja,
  - ekologia transportu,
  - urbanistyka,
  - demografia.
 • Studium już żyje własnym życiem stanowiąc bazę do analiz i opracowań okołokomunikacyjnych.

Pełny zapis spotkania, podczas którego prezentowano wyniki Studium Transportowego wschodniej części aglomeracji górnośląskiej znajduje się TUTAJ.

ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek