Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Co po gimnazjum?

14 marca 2016, 12:33

Aby udzielić gimnazjalistom i ich rodzicom odpowiedzi na wiele pytań, które pojawiają się w momencie dokonywania wyboru dalszej ścieżki edukacyjno - zawodowej, w mieście po raz kolejny pojawiły się specjalne poradniki. Publikacje, będące owocem współpracy Centrum Kształcenia Praktycznego oraz Jaworznickiego Forum Doradztwa Zawodowego, zawierają szereg przydatnych informacji i wskazówek, które mogą pomóc młodym ludziom w podjęciu decyzji o swojej przyszłości.

- Wybór dalszej drogi kształcenia to bardzo trudna decyzja, szczególnie dla młodego człowieka. Wybór ten rzutować będzie na jego najbliższą przyszłość, a być może na całe życie. Dlatego tak ważne jest zarówno zbadanie własnych predyspozycji zawodowych jak i zorientowanie się w zmianach, jakie zostały wprowadzone w szkolnictwie ponadgimnazjalnym - tłumaczą autorki Poradnika - Aleksandra Gorstka, Donata Dzimińska-Bizub oraz Elżbieta Orzechowska-Filipczyk. - Mamy nadzieję, że biuletyn ten ułatwi młodemu człowiekowi zaplanować własny rozwój zawodowy zgodny z osobistym potencjałem, na miarę indywidualnych możliwości w odniesieniu do potrzeb rynku pracy. 

Przygotowane poradniki zawierają informacje m.in. na temat modernizacji systemu kształcenia ponadgimnazjalnego, oferty edukacyjnej miasta Jaworzna na nadchodzący rok szkolny, możliwości kształcenia, perspektyw zatrudnienia, a także opis predyspozycji i przeciwwskazań zdrowotnych w poszczególnych zawodach. 

*****

Przypominamy ponadto, że już 22 marca w hali widowiskowo-sportowej MCKiS odbędą się kolejne Jaworznickie Targi Edukacji 2016. Będzie można w ich trakcie zapoznać się z pełną ofertą edukacyjną szkół ponadgimnazjalnych naszego miasta, na nadchodzący rok szkolny 2016/2017. Targi dedykowane są uczniom szkół gimnazjalnych klas programowo najwyższych oraz ich rodzicom. Jest to świetna okazja do zebrania wyczerpujących informacji na temat planowanych kierunków kształcenia, a także możliwość bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami szkół ponadgimnazjalnych - zarówno nauczycielami jak i uczniami.