Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Szkolenie z obsługi platformy Witkac.pl

14 marca 2016, 10:49

fot. Fotolia.com

fot. Fotolia.com

Jaworznicki Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych, realizujący - przy wsparciu Miasta - projekt pn. "Profesjonalizm = Skuteczność II", zaprasza na szkolenie pt. "Sprawozdawczość z realizacji zadań publicznych w systemie Witkac.pl". Warsztaty skierowane są do członków, wolontariuszy i pracowników organizacji pozarządowych działających na terenie Jaworzna, a udział w nich jest bezpłatny.

Aby dokładnie zgłębić tematykę szkolenia, zostało ono podzielone na dwie części. Pierwsza odbędzie się w poniedziałek - 11 kwietnia, a druga dzień później - we wtorek, 12 kwietnia. Oba spotkania odbędą się w siedzibie Agencji Rozwoju Lokalnego przy ul. Grunwaldzkiej 275, sala nr 5, w godz. 15:00-18:15. Uczestnicy będą mieli zapewnione materiały szkoleniowe oraz poczęstunek.

Głównym tematem szkolenia jest sprawozdawczość z realizacji zadania publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem:

  • przepisów prawnych regulujących omawianą materię (również tych lokalnych);
  • konstrukcji sprawozdania;
  • opisu wykonania i realizacji zadania;
  • wpływu projektu na beneficjentów ostatecznych;
  • rezultatów twardych i miękkich zadania;
  • roli partnerów w realizacji zadania;
  • sprawozdawczości finansowej;
  • opisu dokumentów księgowych;
  • załączników wynikających z realizacji zadania (faktury, listy obecności, itp.).

Zgłoszenia na szkolenie należy przesyłać e-mailem na adres: owis@interia.eu lub faxem na numer: 32 615 09 83. Formularz zgłoszeniowy oraz szczegółowe warunki uczestnictwa w warsztatach dostępne są na stronie organizatora - owis.pl.

Liczba miejsc jest ograniczona, a w przypadku dużej liczby chętnych o zakwalifikowaniu na szkolenie zadecyduje data wpływu zgłoszenia.

*****

Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych zaprasza także na inne swoje szkolenie, poświęcone nowelizacji Ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie. Warsztaty pn. "Podstawy prawne działalności organizacji pozarządowych" odbędą się 17 marca, w godz. 15.00-19.00. Warunki rekrutacji są takie same, jak w szkoleniu opisanym powyżej, a udział w nich jest także bezpłatny.