Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zapoznaj się z Planem Mobilności Miejskiej

10 marca 2016, 11:28

Do piątku, 25 marca czekamy na opinie i wnioski mieszkańców dotyczące Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Jaworzna. To dokument, w którym całościowo opisano miejskie polityki transportowe.

Dotychczas ta wiedza była rozproszona w kilku ważnych dokumentach strategicznych.

- Plan jest wizją tego jak w przyszłości będzie wyglądała mobilność miejska i jak będzie ona ewoluowała. Podstawowym jego celem jest przekształcenie Jaworzna w miejsce o najlepszej możliwej jakości życia mieszkańców - tłumaczy Tomasz Tosza z Wydziału Inwestycji Miejskich. - Plan zajmuje się wszystkimi sposobami poruszania się po mieście traktując każdy z nich w sposób równoprawny.

Uwagi, wnioski i spostrzeżenia można przesyłać na adres mailowy: inwestycje@um.jaworzno.pl w terminie do piątku, 25 marca br.