Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Gdzie można skorzystać z darmowej pomocy prawnej?

26 lutego 2016, 08:31

Od początku 2016 roku na terenie całej Polski funkcjonuje system darmowej pomocy prawnej. W ramach tego projektu także w Jaworznie z konsultacji można skorzystać w czterech punktach zlokalizowanych w Szczakowej, Jeleniu, Śródmieściu i Łubowcu.

Według ustawy darmową pomoc prawną, na etapie przedsądowym otrzymają:

 • osoby, które nie ukończyły 26. roku życia,
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
 • mieszkańcy, którzy ukończyli 65. lat,
 • rodziny wielodzietne posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • kombatanci i weterani,
 • jaworznianie zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Miejsca w Jaworznie, w których można uzyskać darmową pomoc prawną:

 • Pomoc prawna świadczona przez adwokatów wyznaczonych przez Okręgową Radę Adwokacką w Katowicach - Budynek POZ Zespołu Lecznictwa Otwartego Sp. z o.o. w Jaworznie, ul. Wygody 60 (JELEŃ) - pn., wt., śr., czw., pt., godz. 10:00-14:00
 • Pomoc prawna świadczona przez radców prawnych wyznaczonych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Katowicach - Budynek Gimnazjum nr 1 w Jaworznie, ul. Urzędnicza 11 (ŚRÓDMIEŚCIE) - pn., wt., śr., czw., pt., godz. 16:30-20:30
 • Punkt prowadzony przez organizację pozarządową - Stowarzyszenie Na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego "DOGMA"- Budynek Przedszkola Miejskiego nr 24 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Jaworznie, ul. Czwartaków 1 (ŁUBOWIEC) - pn., wt., śr., czw., pt., godz. 14:00-18:00
 • Punkt prowadzony przez organizację pozarządową - Klub Jagielloński - Budynek Zespołu Szkół nr 3 w Jaworznie, ul. Koszarowa 20 (SZCZAKOWA) - pn., wt., śr., czw., pt., godz. 16:00-20:00

***

Pomoc prawna polega na:

 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;
 • pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym;
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Należy jednak pamiętać, że ta pomoc ma charakter wyłącznie konsultacyjny.

Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie:

 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • prawa karnego,
 • prawa administracyjnego,
 • prawa ubezpieczeń społecznych,
 • prawa rodzinnego,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Więcej informacji na www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl