Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Chełmońskiego w przebudowie

25 lutego 2016, 08:40

Równocześnie z prowadzonymi już pracami kanalizacyjnymi na ulicy Obrońców Poczty Gdańskiej, rozpoczęły się prace w ulicy Chełmońskiego i Chrząstówka. Do czerwca br. w tym rejonie powstanie nowy układ drogowy, a wraz z nim kanalizacja sanitarna.

Prace prowadzone są w ramach przebudowy ulicy Chełmońskiego.

- Zakres drogowy, nadzorowany przez miasto, przewiduje przebudowę ulicy Chełmońskiego wraz z budową nowych i remontem istniejących parkingów przy Szpitalu Miejskim. W zakres zadania wchodzi także wykonanie drogi - łącznika od Obrońców Poczty Gdańskiej do Chełmońskiego - wyjaśnia Sławomir Grucel, rzecznik prasowy Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. - Przedmiotowy odcinek zakończony zostanie rondem w ulicy Chełmońskiego. Wzdłuż ulicy Chełmońskiego przewidziano wykonanie obustronnych chodników dla pieszych. Stąd konieczność przebudowy sieci kanalizacyjnej, elektrycznej i wodociągowej.

Planowane zakończenie robót to czerwiec 2016 r. Koszt blisko 7 mln zł.

W ramach prowadzonych prac drogowych, MPWiK zlecił do wybudowania kanalizację sanitarną na odcinku 300 metrów, tj. od ulicy Drabika do ulicy Chrząstówki. Będzie ona stanowiła podstawę dla dalszej budowy kanalizacji m.in. w ulicy Chrząstówka. Ten odcinek ma być gotowy do końca maja br., a koszt jego budowy to 120 tys. zł.

Kolejne, planowane przez wodociągi prace na ulicy Chełmońskiego i Chrząstkowce mają rozpocząć się w wakacje. Obejmować mają budowę blisko 1 km sieci sanitarnej. Nowy układ zostanie włączony do istniejącego układu, tj. do przepompowni znajdującej się w ulicy Chełmońskiego, skąd ścieki, układem tłocznym zostaną skierowane na oczyszczalnię.