Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Trwa pielęgnacja drzew

23 lutego 2016, 08:52

Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych rozpoczął pielęgnację drzew rosnących na gruntach gminnych. Wykonawca w okresie od lutego do grudnia będzie odpowiedzialny za przycinanie koron drzew wytypowanych przez pracowników Działu Zieleni Miejskiej. Prace rozpoczęły się od terenów gminnych w Szczakowej i będą kontynuowane w pozostałych dzielnicach zgodnie z kolejnością wpływających wniosków.

Przede wszystkim usuwane będą konary i gałęzie, które są suche i zniszczone, przez co mogą stanowić zagrożenie dla mieszkańców. Z uwagi na okres lęgowy od 1 marca do 15 października prace będą ograniczone i do pielęgnacji będą zlecane tylko drzewa, na których nie ma ptasich gniazd.

Warto dodać, iż korony drzew liściastych można przycinać przez cały rok. Wyjątek stanowią drzewa z gatunku klon, grab, brzoza, orzech. Przedmiotowe gatunki drzew, przycinane w okresie przedwiośnia, czy wczesną wiosną wydzielają soki - "płaczą", dlatego też formuje się je od czerwca do września.

Przypominamy również, że MZNK jest odpowiedzialny za utrzymanie zieleni na gruntach należących do gminy i nie będących w utrzymaniu innych podmiotów.