Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

"Rodzina 500 plus" już w kwietniu

22 lutego 2016, 08:44

Program "Rodzina 500 plus" ruszy w całej Polsce już w kwietniu tego roku. To pierwsze tak szerokie wsparcie polskich rodzin po 1989 roku. Również Jaworzno kompleksowo przygotowuje się do realizacji tego programu.

Prezydent Miasta wyznaczył do realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci popularnie zwaną ustawą "500 plus" Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie, który już realizuje świadczenia rodzinne i alimentacyjne. MOPS będzie odpowiedzialny za zorganizowanie przyjmowania wniosków, wydawanie decyzji administracyjnych i wypłatę świadczeń. Aby ułatwić mieszkańcom skorzystanie ze świadczeń wychowawczych, w różnych częściach miasta uruchomionych zostanie aż pięć punktów wydawania i przyjmowania wniosków.

- Świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł miesięcznie przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia - tłumaczy Czesław Smalcerz, dyrektor MOPS. - W przypadku ubiegania się o świadczenie na pierwsze dziecko obowiązywać będzie kryterium dochodowe 800 zł. Jeśli dziecko jest niepełnosprawne kryterium wynosi 1200 zł. Na drugie i kolejne dziecko kryterium dochodowe nie obowiązuje.

Z bazy Pesel wynika, że w Jaworznie jest 15 tys. dzieci do 18 roku życia. Trudno oszacować rzeczywistą liczbę uprawnionych, ponieważ program obejmuje osoby, które dobrowolnie złożą wniosek.

Miasto przygotowuje się organizacyjnie, lokalowo i kadrowo do realizacji zadania. MOPS wynajął w budynku Zespołu Lecznictwa Otwartego przy ul. Grunwaldzkiej część parteru (5 pomieszczeń), gdzie będzie miał swoją siedzibę nowy Dział Świadczeń Wychowawczych.

- Ze względu na liczbę świadczeniobiorców wielkość dotacji na ten cel, odrębność i specyfikę tego prorodzinnego rozwiązania, utworzenie specjalnego działu jest niezbędne. Aktualnie trwa intensywny remont pomieszczeń. Zaplanowane są zakupy wyposażenia biurowego, w tym sprzętu komputerowego; koszty obsługi zadania mają być finansowane z budżetu państwa - dodaje Czesław Smalcerz. - Dział będzie na bieżąco rozpatrywał wnioski, wydawał decyzje administracyjne i wypłacał świadczenia.

Lokale, w których będą przyjmowane wnioski, będą czynne również w soboty. Wnioski będzie można pobrać właśnie w tych lokalach, a także ze strony internetowej MOPS, Urzędu Miejskiego i Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jeżeli wniosek będzie złożony w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca br. świadczenie będzie wypłacone z wyrównaniem od 1 kwietnia. Pierwszy okres świadczeniowy będzie trwał od 1 kwietnia 2016 r. do 30 września 2017 r.

Z dokładną informacją o zasadach i trybie przyznawania świadczeń, miejscach i terminach wydawania i przyjmowania wniosków postaramy się dotrzeć do wszystkich rodzin w Jaworznie w pierwszych dniach marca br.