Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Zalecenia Ministerstwa Zdrowia
- materiał informacyjny w sprawie koronawirusa
>
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Zapoznaj się z planem Szczakowa-Dobra

19 lutego 2016, 10:00

Od 19 lutego do 21 marca 2016 r. w dni robocze w godzinach pracy urzędu w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego przy ul. Grunwaldzkiej 52 będzie można zapoznać się z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Szczakowa-Dobra w Jaworznie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się 10 marca 2016 r. (czwartek) w Domu Kultury przy ul. Jagiellońskiej 3 w Szczakowej o godz. 17.00. Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte z projekcie planu miejscowego, do 5 kwietnia 2016 r. może wnieść uwagi na piśmie.

Z projektem planu można zapoznać się również w Biuletynie Informacji Publicznej.

Obrazek