Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Przedszkolak bezpieczny na drodze (film)

16 lutego 2016, 13:24

Miejski Zarząd Dróg i Mostów we współpracy z Komendą Miejską Policji w Jaworznie kontynuuje cykl spotkań z jaworznickimi przedszkolakami. Akcja pod nazwą "Przedszkolak bezpieczny na drodze" polega na krótkich prelekcjach, które poprowadzi policjant. Wiodącym tematem spotkań jest bezpieczeństwo na drogach.

Podczas spotkań dzieci poznają podstawowe zasady uczestnictwa w ruchu drogowym, dowiadują się dlaczego tak ważne jest noszenie odblasków, a także mają okazję porozmawiać z prawdziwym policjantem, w pełnym umundurowaniu.