Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Pamiętaj o opłacie

11 lutego 2016, 11:00

Przypominamy, że osoby fizyczne i prawne, na rzecz których zostało ustanowione użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność Gminy Miasta Jaworzna lub Skarbu Państwa, zobowiązane są do uiszczania opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, w terminie do 31 marca każdego roku.

- W przeciwieństwie do np. podatku od nieruchomości, w przypadku opłaty za użytkowanie wieczyste płatnik nie otrzymuje żadnego powiadomienia ani formularza wpłaty, dlatego o dokonaniu płatności należy pamiętać samemu - wyjaśnia Dorota Tadus, naczelnik Wydziału Skarbu. - Użytkownik wieczysty otrzymuje informacje jedynie w przypadku wypowiedzenia dotychczasowej opłaty. Należy także pamiętać, że w razie nieterminowych wpłat naliczane będą ustawowe odsetki.

Opłatę z tytułu użytkowania wieczystego można uiścić bez dodatkowych opłat w kasach Urzędu Miejskiego. Zlokalizowane są one w trzech budynkach: przy ul. Grunwaldzkiej 33, przy ul. Grunwaldzkiej 52A oraz na Placu Górników 5. Godziny otwarcia kas Urzędu Miejskiego:

 • - poniedziałek - środa od 8:00 do 15:00
 • - czwartek - od 8:00 do 16:00
 • - piątek- od 8:00 do 14:00

Wpłaty na rzecz Urzędu Miejskiego dokonać można bez dodatkowych opłat w następujących Placówkach Pocztowych w Jaworznie:

 • - ul. Pocztowa 9A,
 • - ul. Kolejarzy 20,
 • - ul. Tysiąclecia 21
 • - ul. Tomasza Baranowskiego 3
 • - ul. Zwycięstwa 9A
 • - al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 27
 • - ul. Gliniana 12

Przypominamy, że od 1 stycznia br. zmienił się numer rachunku bankowego, na który należy wnosić opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości:

 • - stanowiących własność Gminy Miasta Jaworzna: Bank Handlowy w Warszawie S.A. - 60 1030 1159 0000 0000 9206 6061
 • - stanowiących własność Skarbu Państwa: Bank Handlowy w Warszawie S.A. - 82 1030 1159 0000 0000 9206 6053

Szczegółowych informacji na temat opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego udzielają pracownicy Wydziału Skarbu Urzędu Miejskiego - ul. Grunwaldzka 52, pok. 13 i 20, tel. 32 / 618 15 68 oraz 32 / 618 18 96.